7th International Conference series on Geotechnics, Civil Engineering and Structures (CIGOS)

Termin:  4 Kwiecień 20245 Kwiecień 2024
Lokalizacja:  Ho Chi Minh, Wietnam

Siódma Edycja Międzynarodowych Konferencji na temat Geotechniki, Inżynierii Lądowej i Konstrukcji (CIGOS) współorganizowana przez Stowarzyszenie Wietnamskich Naukowców i Ekspertów (AVSE Global) oraz Uniwersytet Architektury Ho Chi Minh City (UAH) pod patronatem TC-309 ISSMGE, odbędzie się w Ho Chi Minh, Wietnam, 4 i 5 kwietnia 2024 r.
Celem CIGOS jest stworzenie forum, na którym pracownicy naukowi, badacze, projektanci i producenci mogą dołączyć, aby prezentować, omawiać i promować swoją profesjonalną, wysokiej jakości wiedzę i pomysły badawcze.

Więcej szczegółów