Artykuły

 • Kanał Koryncki

  Kanał Koryncki, prawie każdy o nim słyszał, ale kto z nas wie, gdzie on się znajduje, jaka jest jego historia? Stoisz na moście nad Kanałem i jakieś niewdzięczne złudzenie optyczne powoduje, że wydaje Ci się on nieduży, wydaje się być obrazkiem, rzucasz kamyk żeby zobaczyć, jak to właściwie jest; po chwili wbrew Twoim oczekiwaniom kamyk rozpływa się w powietrzu, nie jesteś w stanie uchwycić momentu, kiedy wpada do wody i tworzą się kręgi i już wiesz, że masz do czynienia z czymś wielkim, wielkim dziełem człowieka.

 • Kanał Ostródzko-Elbląski

  Przedstawiamy zdjęcia z nad Kanału Ostródzko-Elbląskiego...

 • Ludowa

  Rozpoczęcie budowy budynku apartamentowego przy ulicy Ludowej w Warszawie poprzedziły kilkuetapowe studia geotechniczne. Inwestorem budynku zaprojektowanego przez architekta Bogdana Kulczyńskiego jest spółka akcyjna Echo Inwestment.

 • O krok od katastrofy budowlanej

  Często podkreślam, że nawet w pozornie prostych przypadkach istotne jest, żeby przed położeniem chudego betonu dno wykopu obejrzał geotechnik. We wnioskach znajdujących się w dokumentacjach zamieszczam zwyczajowo punkt, który mówi o konieczności odbioru gruntu w wykopie. W praktyce okazuje się, że takie działanie jest szczególnie istotne.

 • Kanał Ostródzko-Elbląski

  "Wypłynąłem na suchego przestwór oceanu Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi; Wśród fal i łąk szumiących, śród kwiatów powodzi, Omijam kolorowe ostrowy burzanu" Ten fragment jednego z sonetów Adama Mickiewicza przyszedł mi na myśl, gdy pierwszy raz zobaczyłem statek poruszający się na wózku po pochylni "Buczyniec" na trasie kanału Ostródzko-Elbląskiego. Najdalej wysuniętą na wschód częścią Pojezierza Iławsko-Ostródzkiego jest Pojezierze Wschodnio Pomorskie.

 • Giełda Warszawska

  Pierwsza giełda pieniężna powstała w Warszawie w 1757 roku. Dwa razy w tygodniu do ratusza staromiejskiego schodzili się kupcy, aby załatwić sprawy bankierskie i handlowe. Za czasów Księstwa Warszawskiego, 1 marca 1809 roku, nakazem francuskiego kodeksu handlowego udoskonalono zasady funkcjonowania warszawskiej giełdy.

 • Popękany narożnik budynku

  Budynek mieszczący garaże samochodowe znajduje się na terenie jednostki wojskowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Miasto to położone jest w dolinie dwóch dużych rzek: Wisły i Narwi. W podłożu przeważają grunty piaszczyste, a w miejscach, gdzie znajdowały się starorzecza zalegają grunty organiczne. Jednostka zleciła badania geotechniczne, które miały określić przyczyny spękań, widoczne na ścianie szczytowej budynku oraz prostopadłej do niej podłużnej ścianie północnej.

 • Wymiana gruntu - Ikea Targówek

  W marcu 2005 roku rozpoczęto prace na budowie Centrum Handlowo-Usługowego "Ikea" na Targówku w Warszawie przy Trasie Toruńskiej. Inwestor "Inter-Ikea Centre" Polska S.A. zlecił wykonanie zadania firmie "Pol-Aqua" S.A z Piaseczna pod Warszawą.

 • Więzienie Mokotowskie

  12 czerwca 1900 roku, Najwyższym ukazem carskim do Senatu Rządzącego, ograniczono liczbę zesłań na Syberię i do Kraju Zakaukaskiego. Owo rozporządzenie wymusiło budowę nowych więzień na terenie Przywiślanskiego kraju. W tym czasie w Warszawie istniały: więzienie dla więźniów politycznych, Cytadela, zakład karny przy ulicy Dzielnej (Pawiak) oraz więzienia przy ulicy Dzikiej i w Arsenale przy ulicy Długiej.

 • Stopień zagęszczenia czy wskaźnik zagęszczenia? - lekcja przypomnienia 1

  Przy okazji pobytu na budowach, często jestem pytany o rónego rodzaju definicje i wzory dotyczące problemów geotechnicznych, które występują na co dzień w pracy inżyniera budowy. Zagadnienia te przerabiane w czasie studiów zostały zapomniane i teraz wymagają przypomnienia.

Podział na strony