Artykuły

 • Zabezpieczanie przed wodą gruntową

  Podziemne kondygnacje budynków narażone są na działanie wody gruntowej. Każdy budynek musi być odpowiednio zabezpieczony przed wilgocią i wodą gruntową. W zależności od występujących w podłożu warunków dobiera się odpowiedni typ izolacji.

 • Jak sprawdzić stateczność dna wykopu - lekcja przypomnienia 2

  Zaawansowane zagadnienie w postaci przypomnienia dla inżynierów.

 • Dwa wykopy i ludzka pomysłowość

  Na budowie przy ulicy Klimczaka w Warszawie woda gruntowa znajdowała się na głębokości około 3.0 metry ppt. Umożliwiało to wykonanie jednej kondygnacji podziemnej. Drugi poziom podziemnego garażu mógł być wykonany przy jednoczesnym obniżeniu poziomu lustra wody. W podłożu działki występowały średnio zagęszczone piaski średnie. Piaski występowały do głębokości przeszło 20 metrów. Wierceniami nie sięgnięto do warstwy gruntów nieprzepuszczalnych. Brak gruntów spoistych nie pozwalał na odcięcie ścianami szczelinowymi dopływu wody do wykopu. Z bilansu miejsc parkingowych wynikało że konieczne jest wykonanie choć jednego dwupoziomowego garażu pod dwoma projektowanymi budynkami. Niestety w sąsiedztwie działki nie było gdzie zrzucić wody i wydawało się niemożliwe wykonanie odwodnienia.

 • Calowiec - porady dla Geotechników

  Przeglądając fachową literaturę natrafiłem na kapitalny poradnik z początku dwudziestego wieku, który instruuje jak badać grunt jak przygotować podłoże i fundamenty budynków murowanych oraz drewnianych. Tekst polecam uwadze, gdyż wiele rad jest ciągle aktualnych.

 • Odmłodzony spichlerz w Kazimierzu Dolnym

  Działka, na której zaprojektowano budowę hotelu położona jest w Kazimierzu Dolnym przy ulicy Puławskiej. Pod względem geomorfologicznym teren znajduje się na granicy tarasu nadzalewowego i zbocza doliny Wisły, której koryto oddalone jest o około 80 metrów od granicy działki. Dolina Wisły w rejonie Kazimierza Dolnego ma charakter przełomowy o wysokich i stromych brzegach. Plac, na którym przewidziano inwestycję znajduje się u podnóża takiego stromego zbocza.

 • Nisyros - wulkaniczna wyspa Morza Egejskiego

  Przedstawiony fotoreportaż jest rozwinięciem artykułu Nisyros – wulkaniczna wyspa Morza Egejskiego znajdującego się w dziale Artykuły/Historia

 • Nisyros - wulkaniczna wyspa Morza Egejskiego

  "Do krateru dojechaliśmy motorynkami wypożyczonymi w porcie. Wspiąłem się na niewielkie wzniesienie, gdy reszta wycieczki powędrowała do wnętrza wulkanu. Z góry wyglądali jak mrówki. Dopiero wtedy, gdy dojrzałem ich pochylonych nad bulgoczącymi jeziorkami, zorientowałem się, jak duży jest krater. W jego wnętrzu z otwartych szczelin wydostawała się para. W powietrzu falował zapach siarkowodoru, podobny do tego, który towarzyszył nam podczas wycieczek do Yellowstone i do Eger na Węgrzech. W Yellowstone gejzer Old Faithfull w równych odstępach wyrzucał na wysokość kilkudziesięciu metrów fontannę wody. Tłum gapiów czekał na kolejną erupcję. Pod Egerem w basenach z gorącą wodą tłoczyli się turyści. Na Nisyros w księżycowym, surowym krajobrazie byliśmy sami. To potęgowało piękno i tajemniczość tego miejsca."

 • Lekka płyta dynamiczna - badania dla Ikea Targówek

  W 2005 roku rozpoczęto budowę Centrum Handlowego "Ikea" w Warszawie na Targówku. W pierwszym etapie przystąpiono do przygotowania podłoża gruntowego na obszarze o powierzchni przekraczającej 17 hektarów.

 • Budowa osiedla mieszkalnego "City Zen" w Warszawie

  Przedstawiamy zdjęcia z budowy osiedla mieszkalnego City Zen.

 • Budowa linii metra w Warszawie

  Wreszcie po 25 latach, 25 października 2008 r. zakończyła się budowa pierwszej linii metra. Podziemna kolejka połączyła Ursynów z Młocinami. Cała linia od stacji Kabaty do stacji Młociny liczy 23 kilometry. Na trasie zbudowano 21 stacji. Przejazd całej trasy zajmuje 38 minut.

Podział na strony