Artykuły

 • Dokumentacja badań podłoża gruntowego czy geologiczno inżynierska? Zatwierdzanie dokumentacji

  Zgodnie z obowiązującym od 24 grudnia 1998 roku Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, zakres czynności koniecznych do wykonania przy ustaleniu geotechnicznych warunków posadowienia budynków, uzależniony jest od kategorii do jakiej dany obiekt został zaliczony.

 • Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo

  Od roku 2016 obowiązuje Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi. Zgodnie z rozporządzeniem tereny zanieczyszczone identyfikuje się w pięciu etapach. W pierwszym etapie należy ustalić działalności mogące być przyczyną zanieczyszczeń na danym terenie. Artykuł wyjaśnia proces przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia gruntu.

 • Błędy i braki w dokumentacjach geotechnicznych

  Czterdzieści lat temu monopol na badania gruntu i sporządzanie dokumentacji posiadał Geoprojekt. Bywało, że na rozpoczęcie zamówionych prac trzeba było czekać kilka tygodni. Dokumentacje sporządzane przez Geoprojekt zapewniały dobrą jakość: wierceniom badawczym towarzyszyły sondowania i rozbudowane badania laboratoryjne. Z dużą pieczołowitością i starannością sporządzane były przekroje geotechniczne. Dziś działa liczna grupa firm geotechnicznych i geologicznych. Niestety wzrostowi podmiotów zajmujących się badaniem podłoża gruntowego w wielu przypadkach nie towarzyszy wzrost poziomu wykonanych opracowań. Choć często zamawiający otrzymuje elegancko zapakowane dokumentacje geotechniczne, po bliższym ich poznaniu okazuje się, że zawierają błędy i braki.

 • Ocena zanieczyszczenia terenów pod budownictwo - badania szczegółowe

  Ocenę stanu jakości gruntu przeprowadza się w pięciu etapach. W przypadku przkroczenia dopuszczalnych stężeń w badaniach wstępnych, w ramach etapu V wykonuje się badania szczegółowe. Niniejszy artykuł opisuje ten proces na załączonych przykładach.

 • Błędy w rozpoznaniu podłoża gruntowego

  Większość budynków wznoszonych w dużych miastach jest wyposażonych w dwa lub więcej poziomów garaży podziemnych. Parametry geotechniczne warstw gruntów spoistych leżących na większej głębokości często są mylnie interpretowane. Dotyczy to szczególnie gruntów mało spoistych zalegających poniżej poziomu zwierciadła wody gruntowej.

 • Technologia posadowienia Varso Tower – najwyższego budynku w UE

  W krajobrazie Warszawy wyrósł nowy wieżowiec u zbiegu Al. Jana Pawła II i ulicy Chmielnej. Varso Tower o wysokości 310 m jest najwyższym budynkiem w Unii Europejskiej.

 • Bank dyskontowy

  Pod koniec XIX wieku ulicy Fredry 8 w Warszawie wzniesiono zaprojektowany przez inżyniera budowniczego i architekta Kazimierza Loewego gmach Banku Dyskontowego. W sierpniu 2017 roku ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej modernizacji budynku. Artykuł opowiada o historii Banku Dyskontowego oraz o jego modernizacji w XXI wieku.

 • Kamienica Krongolda

  To największa z zachowanych w Warszawie kamienic z czasów przedwojennych. Została zbudowana jeszcze w XIX wieku. Inwestorem był Wolf Krongold i od jego imienia nosi nazwę Kamienica Krongolda. Powstała w latach 1896-1899. Pierwotnie posiadała trzy piętra, ale dość szybko dobudowano jeszcze trzy kondygnacje. Budynek jest podpiwniczony ale piwnica ma wysokość zaledwie 1,60 metra. Front wieńczy attyka z rzeźbą przedstawiającą dwóch mężczyzn. Postać starca widocznego po lewej stronie symbolizuje odchodzący XIX wiek, a młodzieniec po prawej cokołu to zbliżający się nowy XX wiek.

 • Castor Park Bobrowiecka

  Przy ulicy Bobrowieckiej w Warszawie, nieopodal centrum handlowego Panorama, zaprojektowano duży kompleks biurowy Castor Park. Budynek o 5 kondygnacjach z dwoma poziomami garaży podziemnych posadowiony został na płycie fundamentowej na głębokości 6.50 m ppt. tj. na rzędnej 0.84 m n.p. ‘’0’’ Wisły. Jak wykazały badania geotechniczne pod warstwą gruntów nasypowych zalegają średnio zagęszczone piaski rzeczne wyższego tarasu zalewowego. W piaskach na głębokości 2.00 m p.p.t. tj. na rzędnej 5.25 m n.p. ‘‘0’’ Wisły występuje woda gruntowa.

 • Wzmocnienie fundamentów w sąsiedztwie głębokich wykopów

  Rewitalizacja dwóch przedwojennych kamienic warszawskich, dzięki której odzyskają one swoją dawną świetność, jak również funkcjonalność wymaganą przez standardy XXI wieku. Obydwa obiekty rozbudowano o wielokondygnacyjne garaże podziemne zlokalizowane poniżej istniejących fundamentów poprzez zastosowanie iniekcji jet grouting i innych specjalistycznych robót geotechnicznych. Realizację opisywanych inwestycji przedstawiono w kontekście budowy geologicznej i badań podłoża gruntowego oraz rysu historycznego.

Podział na strony