Artykuły

 • Polna Corner przy Polnej 40

  Powstający projekt obejmuje rewaloryzację przedwojennych budynków i budowę nowego obiektu usytuowanego równolegle do ulicy Waryńskiego i stacji metra Politechnika. Nowy obiekt o dziewięciu kondygnacjach naziemnych i trzech poziomach podziemnych garaży będzie pełnił funkcję biurowo-usługową. Przed realizacją wykopu fundamenty starych kamienic zabezpieczono metodą jet grouting.

 • O budowie stacji II linii metra warszawskiego w skomplikowanych warunkach gruntowych

  28.12.2015

  W artykule omówiono wpływ budowy geologicznej na budowę obiektów podziemnych na przykładzie budowy metra w Warszawie. Scharakteryzowano iły plioceńskie jako jeden z gruntów w podłożu stacji i tuneli szlakowych I i II linii metra. Opisano deformacje glacitektoniczne zaobserwowane podczas drążenia głębokich wykopów fundamentowych oraz wpływ tych deformacji na prace budowlane wybranej stacji II linii metra.

 • Polskie drogi

  Dla potrzeb budowy przeszło dwudziestokilometrowego odcinka autostrady budowanej na południu Polski, na zlecenie GDBDPiA wykonana została dokumentacja geologiczno-inżynierska. Dokumentacja sporządzona została w oparciu o zatwierdzony "Projekt prac geologicznych". Dokumentacja geologiczno-inżynierska została przyjęta przez Ministra Środowiska bez zastrzeżeń, co oznacza, że program prac przedstawiony w projekcie został zrealizowany. W programie przewidziano wykonanie otworów badawczych w rozstawie około 100 metrów, sondowań statycznych CPT oraz badań laboratoryjnych. Wszystkie te prace zostały wykonane.

 • „Pudełko”

  Plac przy zbiegu Al. Niepodległości i Naruszewicza od zachodu otaczały pola, które latem szumiały owsem i żytem. Za ulicą Naruszewicza, pas łubinu oddzielał teren ogródków działowych. Niezabudowane parcele rozciągały się na południu do ulicy Okęckiej, wzdłuż której rozlokowały się pojedyncze domostwa. Wolne były tez działki po południowej stronie placu. Kilka budynków wyrosło przy ulicy Wejnerta. Zabudowany kwartał rozciągał się dalej na północ i wschód od skrzyżowania ulicy Pilickiej i Lenartowicza. Była to część Mokotowa, na której zagościła zabudowa willowa. Wiele z budynków wybudowanych przed wojną przetrwało do dzisiejszych czasów i cieszą one oko mieszkańców i przypadkowych przechodniów.

 • Foton

  Początki firmy Foton sięgają końca XIX wieku. W 1873 roku Józef Franaszek kupił wytwórnię obić papierowych A. Vettera założoną w 1829 roku przez spółkę „Sporlin i Rehan”. Zakład znajdował się na rogu ulic Marszałkowskiej i Złotej. Już w następnym wieku w roku 1910 wybudowana została nowa fabryka przy ulicy Wolskiej. Zakład występował pod nazwą Towarzystwo Akcyjne Fabryki Obić Papierowych i Papierów Kolorowych.

 • Centralny Dworzec Pocztowy

  Jeszcze nie zakończono pracy przy wznoszeniu Dworca Centralnego nieopodal zbiegu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej, a już w roku 1936 osiemset metrów dalej w kwartale otoczonym ulicami Aleje Jerozolimskie, Towarowa, Chmielna i Żelazna rozpoczęła się budowa Centralnego Dworca Pocztowego. Pod projektem podpisali się Julian Puterman-Sadłowski i Józef Szanajca ale głównym pomysłodawcą i kreatorem był niewątpliwie ten drugi.

 • Ogród Zoologiczny w Warszawie

  Ogród Zoologiczny Warszawie przy ulicy Ratuszowej powołano uchwałą magistratu z dnia 12 czerwca 1927 roku. Wcześniej w mieście organizowano zwierzyńce. Powstawały one przy dworach królewskich. Opisana w Potopie przez Sienkiewicza walka Zagłoby z małpami ma miejsce na terenie skarpy przy pałacu Kazimierzowskim, gdzie znajdowała się menażeria dworu Wazów.

 • Kingdom Tower (1007 m)

  W mieście Jeddah (Dżudda w polskim tłumaczeniu) w Arabii Saudyjskiej po kilkuletniej fazie projektowej, na początku 2013 roku, przystąpiono do pierwszych prac budowlanych przy nowym, najwższym budynku świata. Rozpoczęto od wykonania pali fundamentowych, których realizację powierzono niemieckiej firmie Bauer. Kontrakt za wykonanie 270 pali o średnicy 1.5 - 1.8 metra do głębokości 110 - 120 metrów ppt. opiewa na kwotę 25 mln euro. Czas realizacji tego zadania to 10 miesięcy.

 • O konieczności profesjonalnego wykonywania badań geotechnicznych

  26.11.2013

  Ograniczenia powierzchni działek oraz względy klimatyczne i ekonomiczne powodują, że często w piwnicach budynku jednorodzinnego są budowane baseny. W artykule opisano przykład budowy basenu w piwnicy przedwojennej willi zlokalizowanej na warszawskim Żoliborzu. Willa (posesja nr 7 na rys. 1) o trzech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej przylegała ścianą do budynku sąsiada i była posadowiona na szerokich ławach fundamentowych.

 • Wpływ zmian poziomu wód gruntowych na warunki zabudowy w rejonie Warszawy

  15.11.2013

  Ulewne długotrwałe deszcze, które nawiedziły Polskę w maju, a później na początku czerwca 2010 roku spowodowały wezbrania rzek i powódź w wielu regionach kraju. Wisła zalała między innymi sąsiadującą z Kazimierzem Dolnym gminę Wilków (Fot.1). W czerwcu przerwany został wał wiślany pod Sandomierzem. Pod wodą znalazły się Koźmiczów, dzielnica Sandomierza i Wielowieś należąca do Tarnobrzegu. Zalanych zostało ponad 500 domostw.

Podział na strony