Gdzie budować

Gdy planujemy budowę domu potrzebne staje się wykonanie dokumentacji geologiczno - inżynierskiej. Dzięki takiej dokumentacji uzyskamy informacje o warunkach wodno - gruntowych panujących na terenie naszej przyszłej budowy. Na podstawie wierceń i sondowań gruntu opracowane zostaną wytyczne pozwalające bezpiecznie zaprojektować fundamenty, wybrać odpowiedni typ izolacji itp. Badania takie bardzo szczegółowo opiszą warunki geologiczno - inżynierskie podłoża pod wskazaną lokalizacją.

Od wielu lat namawiamy czytelników na wydatek rzędu kilkunastuset złotych, który często umożliwi wybór najlepszego rozwiązania, a niekiedy ograniczy koszty budowy (optymalizacja fundamentowania). Trzeba pamiętać, że nie zawsze w podłożu znajdują się grunty nadające się pod budownictwo. Często dobre tereny budowlane graniczą z działkami o skomplikowanej budowie geologicznej z płytko występującymi wodami lub gruntami organicznymi, na których oparcie fundamentów nie jest możliwe. Warto o tym pamiętać przed kupnem działki. Przed złożeniem podpisu pod aktem notarialnym trzeba trochę podumać. Lepiej dmuchać na zimne, jak mówi nasze stare porzekadło.

Na co zwrócić uwagę zanim kupimy działkę

Gdy wreszcie znaleźliśmy naszą wymarzoną działkę przyjrzyjmy jej się uważnie. Trzeba obserwować:

  • konfigurację terenu
  • szatę roślinną
  • okoliczne budynki

Zazwyczaj niekorzystne warunki panują na działkach znajdujących się w zagłębieniach terenu, przy rzekach i potokach. Żyzne łąki to często tereny z torfowym podłożem. Trzciny, pałki i roślinność bagienno-łąkowa sygnalizuje potencjalne niebezpieczeństwo. Na wspomnianych działkach leżących w kotlinkach i zagłębieniach mogą być kłopoty z odprowadzeniem wody opadowej spływającej po terenie. Warto obejrzeć taką działkę po ulewnym deszczu lub w czasie wiosennych roztopów. Jeżeli w zabudowanej szczelnie okolicy pozostała jedna wolna działka trzeba zastanowić się, jaka jest tego przyczyna. Może właśnie skomplikowana budowa geologiczna, znacznie podrażająca koszty budowy odstraszyła wcześniejszych kupców.

Mapy Geologiczne Polski

Oględziny działki można poprzedzić studiami map geologicznych. Prawie cały obszar Polski jest pokryty Szczegółowymi Mapami Geologicznymi w skali 1:50 000. Mapy zostały opracowane w Państwowym Instytucie Geologicznym znajdującym się w Warszawie przy ul. Rakowieckiej, róg Wiśniowej. W Instytucie znajduje się sklep, w którym można kupić niektóre (nie wyczerpane dotąd) mapy, a także małe książeczki pt. Objaśnienia do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski. Obszar Warszawy pokrywają dwie mapy: Warszawa - Wschód i Warszawa - Zachód.

Warszawa i okolice

Mapa Warszawa - Wschód obejmuje Ząbki, Zielonkę, Rembertów, Wesołą Miłosną, Miedzyszyn i Wilanów. Warszawa - Zachód pokrywa Pruszków, Ożarów, Truskaw i Dąbrowę Leśną. Dalsze tereny znajdujemy na sąsiednich arkuszach.

Na obszarze objętym mapą Warszawa - Wschód licznie występują obszary o płytko występującym zwierciadle wody gruntowej. Pokrywają one znaczną cześć terenów położonych wzdłuż Wisły. Warto pamiętać, że duże obszary znajdujące się w dawnym korycie Wisły przykryte są madami. Mady to gliny powstałe w okresach powodziowych. Rzeka zalewając tereny położone wzdłuż koryta pokrywa je warstwą drobnych, ilastych frakcji. Są to grunty młode, nie obciążone w przeszłości lodowcem i odznaczają się zwykle dość znacznymi odkształceniami. Mady występują na Saskiej Kępie, na Gocławiu ale także na Siekierkach, w Nowym Dworze Mazowieckim czy też w Kiełpinie. Zdarza się, że pokład mad przekracza 5.0 metrów grubości.

Słabe warunki gruntowe spotyka się w okolicach Ząbek, Zielonki, Marek lub Strugi. Dzieje się tak z kilku powodów. Obok obszarów o płytko występującej wodzie gruntowej pojawiają się tereny z łatwo odkształcalnymi, plastycznymi gruntami spoistymi lub organicznymi. Zdarza się, że w tym bogatym w przeszłości w cegielnie obszarze trafiamy na dawne wyrobiska wypełnione gruzem, luźno usypanym gruntem z wykopów lub odpadami różnego typu.

Korzystne warunki wodno - gruntowe panują na terenie Białołęki, Grochowa, Starej Miłosnej, Anina, Miedzyszyna, Falenicy i Józefowa.

Na terenie Warszawy - Zachodniej przeważają obszary korzystne dla budownictwa. Bez kłopotów budujemy wzdłuż linii kolei WKD, szosy krakowskiej i katowickiej. Wyjątek stanowi obszar tzw. rynny żoliborskiej rozciągającej się wąskimi pasmami od Żoliborza, przez Włochy i Szczęśliwice, okolice Opacza i Okęcia. Rynna żoliborska to pozostałość dawnego jeziora. W podłożu zalegają grunty organiczne o miąższości często przekraczającej kilkanaście metrów!

Trudne warunku dla budownictwa występują też w okolicach Puszczy Kampinoskiej. Płytko występująca woda gruntowa, pole gruntów organicznych, podmokłe łąki i bagienka otaczające wydmy nie są przyjemne dla inwestorów.

Należy pamiętać, że na każdym terenie mogą znaleźć się miejsca o odrębnych warunkach wodno - gruntowych stworzone przez naturę lub powstałe w wyniku działalności człowieka.