Wieżowiec na Placu Unii Lubelskiej

Przy Placu Unii Lubelskiej, gdzie od 1962 mieścił się Supersam obecnie trwa budowa pierwszego wieżowca w tej części Warszawy, który będzie najbardziej wysuniętym na południe wysokim budynkiem w stolicy. Na terenie inwestycji jeszcze w latach ’20 XX wieku rozciągał się staw, który zasypany został około roku 1925. W tym czasie, przy rondzie Mokotowskim, czyli dzisiejszym placu Unii Lubelskiej, kończyło się miasto i był to dogodny teren mieszkaniowy, na którym chętnie wznoszono bardzo luksusowe kamienice. Od lat ‘60 XX wieku do roku 2006, teren ten nieodłącznie kojarzony był z pierwszym supersamem w Polsce.

Początek prac budowlanych
Początek prac budowlanych
Ściana szczelinowa głębiona była przy pomocy chwytaka
Ściana szczelinowa głębiona była przy pomocy chwytaka
Prace wykończeniowe przy wykonanej już ścianie szczelinowej
Prace wykończeniowe przy wykonanej już ścianie szczelinowej
Głębienie wykopu pod część podziemną wieżowca
Głębienie wykopu pod część podziemną wieżowca
Budynek posiadał będzie 4 kondygnacje podziemnych garaży
Budynek posiadał będzie 4 kondygnacje podziemnych garaży
W poziomie posadowienia zalegają półzwarte gliny oraz lokalnie piaski
W poziomie posadowienia zalegają półzwarte gliny oraz lokalnie piaski
Odpompowywanie wody z dna wykopu
Odpompowywanie wody z dna wykopu
Wiercenie studni na potrzeby odwodnienia wykopu
Wiercenie studni na potrzeby odwodnienia wykopu
Studnia odwadniająca
Studnia odwadniająca
Wykop wykonywano etapami
Wykop wykonywano etapami
Zbrojenie płyty fundamentowej
Zbrojenie płyty fundamentowej
Widoczne stropy -1, -3, strop -2 zostanie wykonany jako ostatni
Widoczne stropy -1, -3, strop -2 zostanie wykonany jako ostatni
Początek budowy poziomu -4
Początek budowy poziomu -4
Wizualizacja wieżowca
Wizualizacja wieżowca (źródłó placunii.pl)