Centrum Usługowo-Handlowe Ikea na Targówku w Warszawie

Przedstawiamy fotoreportaż prac na budowie Centrum Usługowo-Handlowego Ikea na Targówku.

1. Teren przyszłej budowy Centrum Usługowo-Handlowego Ikea we Wrześniu 2004 roku.
2. Pierwszy odcinek prowadzonej wymiany gruntów. Koparki usuwają torf.
3. Prace utrudnia wysoki poziom wody gruntowej.
4. Wykopy wypełnia się piaskiem średnim.
5. Każdą ułożoną warstwę grubości ok. 30 cm zagęszcza się ciężkimi walcami okołkowanymi.
6. Prace obejmują coraz większy obszar.
7. Lekką płytą dynamiczną przprowadza się kontrolę zagęszczenia wbudowanych warstw.