Budowa osiedla mieszkalnego "City Zen" w Warszawie

Przedstawiamy zdjęcia z budowy osiedla mieszkalnego City Zen.

Wykop jeszcze przypomina krajobraz księżycowy
Wykop jeszcze przypomina krajobraz księżycowy
Do odpompowania została już niewielka ilość wody
Do odpompowania została już niewielka ilość wody
Wykop podzielono na sekcje, aby łatwiej odwodnić teren
Wykop podzielono na sekcje, aby łatwiej odwodnić teren. Poszczególne sekcje podzielono ściankami Larsena.
Ścianka Larsena spełniła swoje zadanie i jest z wykopu usuwana
Ścianka Larsena spełniła swoje zadanie i jest z wykopu usuwana
Pierwszy fragment płyty fundamentowej jest już gotowy
Pierwszy fragment płyty fundamentowej jest już gotowy. W tej części ściany szczelinowe są zabezpieczone rozporami.
Sąsiadujący z budową budynek Canal+ budowany był w wykopie fundamentowym zabezpieczonym ścianami szczelinowymi.
Sąsiadujący z budową budynek Canal+ budowany był w wykopie fundamentowym zabezpieczonym ścianami szczelinowymi. Ściany szczelinowe były utrzymywane kotwami. Na budowie City Zen, na fragmencie przyległym do terenu Canal+, wykorzystano ścianę szczelinową sąsiada. W czasie prowadzonych robót ziemnych odsłonięte zostały kotwy. Na zdjęciu widać kable stalowe i kolorowe przewody iniekcyjne.
Koparka odsłania kolejne kotwy
Koparka odsłania kolejne kotwy
W trakcie wykonywania wykopu natrafiono na niespodziankę, barety, na których oparty był dźwig w czasie wykonywania budynku Canal+
W trakcie wykonywania wykopu natrafiono na niespodziankę, barety, na których oparty był dźwig w czasie wykonywania budynku Canal+. Barety podcięto na poziomie dna wykopu i przewrócono. Bloki betonowe zostały rozkruszone.
Usuwanie profili stalowych
Usuwanie profili stalowych
Te kolorowe krążki to kotwy gotowe do użycia
Te kolorowe krążki to kotwy gotowe do użycia.
Te kolorowe krążki to kotwy gotowe do użycia.
W półzwartych iłach skarpy nie jest łatwo profilować ale zapewniają dobrą stateczność.
W półzwartych iłach skarpy nie jest łatwo profilować ale zapewniają dobrą stateczność
Przy budynku Canal+, na styku starej i nowej ściany szczelinowej brak szczelnego połączenia był przyczyną wypływania wody
Przy budynku Canal+, na styku starej i nowej ściany szczelinowej brak szczelnego połączenia był przyczyną wypływania wody
Na drugim planie widoczny gotowy fragment płyty fundamentowej
Na drugim planie widoczny gotowy fragment płyty fundamentowej
Fragmenty kotew widoczne były też w dnie wykopu
Fragmenty kotew widoczne były też w dnie wykopu
Jedna ściana jest kotwioa, druga rozparta
Jedna ściana jest kotwiona, druga rozparta
Mocowanie oczepów
Mocowanie oczepów
Urządzenie do wykonywania kotew w akcji
Urządzenie do wykonywania kotew w akcji
Urządzenie do wykonywania kotew w akcji
...a tuż za płotem budowy toczy się leniwe życie
...a tuż za płotem budowy toczy się leniwe życie
Kotwy przed sprężaniem
Kotwy przed sprężaniem
Wykop zajmuje już olbrzymią powierzchnię
Wykop zajmuje już olbrzymią powierzchnię
W dnie wykopu występują półzwarte iły i...
W dnie wykopu występują półzwarte iły i...
...średnio zagęszczone piaski średnie i grube
...średnio zagęszczone piaski średnie i grube
Część dna wykopu już przykryta chudym betonem
Część dna wykopu już przykryta chudym betonem
Układanie chudego betonu
Układanie chudego betonu
Montaż dźwigu
Montaż dźwigu
Na styku dwóch ścian szczelinowych kłopot sprawiała wyciekająca woda gruntowa
Na styku dwóch ścian szczelinowych kłopot sprawiała wyciekająca woda gruntowa. Na zdjęciu widoczne uszczelnianie przecieku.
Walki z przeciekiem - ciąg dalszy
Walki z przeciekiem - ciąg dalszy
Wypływająca woda nanosi do wykopu piasek
Wypływająca woda nanosi do wykopu piasek
Miejsce przecieku przed uszczelnieniem
Miejsce przecieku przed uszczelnieniem
Wiercenie otworu dla kotwi
Wiercenie otworu dla kotwi
Otwór w rurach osłonowych
Otwór w rurach osłonowych
Kotew już w otworze
Kotew już w otworze
Budowie sprzyja dobra pogoda
Budowie sprzyja dobra pogoda