Pingan International Finance Center (660 m)

Shenzen Ping –An International Finance Centre Tower będzie najwyższym budynkiem w Chinach o wysokości 660 metrów. Wieżowiec posiadać będzie 115 pięter oraz 4 kondygnacje podziemne. Cześć podziemna wieżowca sąsiadować będzie z tunelem metra w odległości około 5 metrów od strony północnej. Duże restrykcje dotyczące ewentualnych deformacji tunelu metra, wymagały kompleksowych analiz wpływu wieżowca na konstrukcje tunelu metra w szczególności odwodniania dla mega pali. Na potrzeby budowy wykonano pale fundamentowe oraz mega pale fundamentowe o średnicy 9.5 metra każdy.

Prace budowalane rozpoczęły sie od wykonania płyty stropowej budynku
Prace budowalane rozpoczęły sie od wykonania płyty stropowej budynku
Rampa zjazdowa ułatwiła wyworzenie urobku z wykopu
Rampa zjazdowa ułatwiła wyworzenie urobku z wykopu
Pod wieżowcem wykonano 16 pali wielkośrednicowych drążonych ręcznie
Pod wieżowcem wykonano 16 pali wielkośrednicowych drążonych ręcznie
Dla podtrzymania olbrzymiej konstrukcji wykonano dodatkowo 8 mega pali o średnicy 9.5 m
Dla podtrzymania olbrzymiej konstrukcji wykonano dodatkowo 8 mega pali o średnicy 9.5 m

Na potrzeby projektu wykonano 70 metrowe otwory badawcze, w profilu wgłębnym poniżej powierzchniowej warstwy żwirów, rozpoznano zwietrzałe i całkowicie zwietrzałe skały zalęgające do głębokości kilkudziesięciu metrów. Poniżej rozpoznano skały częściowo zwietrzałe o dużej nośności.

Wszystkie pale wykonywano jednocześnie
Wszystkie pale wykonywano jednocześnie

Dla zapewnienie stateczności budowli wykonano pale fundamentowe oraz mega pale o maksymalnej średnicy 9,5 metra zagłębione do głębokości 26-31 metrów poniżej spodu płyty fundamentowej, a licząc od poziomu terenu do głębokości ponad 60 metrów. Pale zostały wydrążone ręcznie przy zastosowaniu bardzo prymitywnych narzędzi, w bardzo krótkim terminie. Roboty palowe rozpoczeły się w końcu kwietnia 2011 i trwały do początku października 2011.

Drążenie pala "chińską metodą"
Drążenie pala "chińską metodą"

Wieżowiec posadowiony zostanie na płycie fundamentowej (o grubości 3-4 metry) na głębokości maksymalnej 32.3 metra ppt. Płytę fundamentową ukonczono w grudniu 2011 roku. Dodatkowo dla zabezpieczenia tunelu metra wykonano ścianę szczelinową o głębokości 36 metrów.

Zbrojenie płyty fundamentowej o grubości 4 metrów
Zbrojenie płyty fundamentowej o grubości 4 metrów
Wykonano dwie dodatkowe rampy dla betonowania płyty fundamentowej.
Wykonano dwie dodatkowe rampy dla betonowania płyty fundamentowej.
Porównanie konstrukcji wieżowca Pingan z PKiN (źródło rysunków skyscraperpage.com)
Porównanie konstrukcji wieżowca Pingan z PKiN (źródło rysunków skyscraperpage.com)

Wszystkie fotografie pochodzą ze strony www.skyscrapercity.com