Artykuły wg autora: Michał Grela

 • Pingan International Finance Center (660 m)

  Shenzen Ping –An International Finance Centre Tower będzie najwyższym budynkiem w Chinach o wysokości 660 metrów. Wieżowiec posiadać będzie 115 pięter oraz 4 kondygnacje podziemne. Cześć podziemna wieżowca sąsiadować będzie z tunelem metra w odległości około 5 metrów od strony północnej. Duże restrykcje dotyczące ewentualnych deformacji tunelu metra, wymagały kompleksowych analiz wpływu wieżowca na konstrukcje tunelu metra w szczególności odwodniania dla mega pali. Na potrzeby budowy wykonano pale fundamentowe oraz mega pale fundamentowe o średnicy 9.5 metra każdy.

 • Nakheel Tower (Al –Burj) o wysokości > 1000 m

  Nakheel Tower (w fazie projektowej znany jako Al-Burj) został zaprojektowany jako najwyższy budynek świata. Wieża powstanie w centrum nowo projektowanego Nakheel Harbour zlokalizowanego w zachodnim Dubaju. Inwestorem jest Nakheel, znany ze swoich nowatorskich projektów takich jak sztuczne wyspy w kształcie palm czy The World Islands. W wieżowcu zaplanowano lokalizację 14 luksusowych hoteli, w tym super luksusowy 7* butique hotel na najwyższych piętrach budowli. Dla usprawnienia komunikacji wewnątrz wieżowca zaprojektowano 156 dwupoziomowych wind. Czas przejazdu z parteru na najwyższe piętro zajmie mniej niż 4 minuty.

 • Kolumny piaskowe w geosyntetycznym rękawie na Autostradzie A2

  Właściwa nazwa tej nowej w naszym kraju techniki wzmacniania nienośnego podłoża gruntowego to Geotextile-Encased Columns (w skrócie GEC) lub Möbius Foundation System. Kolemny piaskowe znane są od lat jako jedne ze sposób ulepszania słabych gruntów, jednak zastosowanie tkaniny geosyntetycznej, jako elementu formującego oraz usztywniającego kolumnę po raz pierwszy zastosowano w Niemczech w latach siedemdziesiątych. Rękaw wykonany był wówczas z tkaniny syntetycznej, a następnie zszyty. Nie trudno się domyślić, że właśnie ów szew był najsłabszym punktem całej kolumny i otrzymywane parametry nośności pala były niesatysfakcjonujące dla projektantów i inwestorów, stąd stosowanie tego rozwiązania było marginalne.

 • Izolacje bezpowłokowe (hydroizolacje)

  Skuteczne uszczelnienie kondygnacji podziemnej, każdego rodzaju budynku, przed wpływem wody gruntowej jest wyzwaniem nie tylko dla projektantów, ale i dla wykonawców izolacji, ponieważ skuteczność zabezpieczenia w dużej mierze zależy od „kultury wykonawstwa”. Technologia izolacji bezpowłokowych opiera się na zastosowaniu wysokowartościowych betonów: klasy C20/25S i lepszych oraz elementów uszczelniających wykonanych z PVC.

 • Obudowa berlińska (ściana berlińska)

  Po raz pierwszy została zastosowana podczas budowy metra berlińskiego na początku XX wieku. Obecnie obudowa berlińska jest jednym z najpopularniejszych, obok ściany szczelnej i szczelinowej, systemów obudowy głębokich wykopów i ma za zadanie przeniesienie parcia gruntu otaczającego wykop. Ścianka berlińska, złożona jest ze stalowych dwuteowników umieszczonych w gruncie oraz z opinki w postaci bali drewnianych, wypełniających przestrzeń pomiędzy palami stalowymi. Opinkę zakłada się sukcesywnie w miarę głębienia wykopu, który wykonuje się etapami w zależności od rodzaju i stanu gruntu.

 • Emirates Twin Towers (355 i 305 m) - pierwszy symbol Dubaju

  Pierwszym symbolem nowoczesnego Dubaju, który potwierdzał wysoki rozwój gospodarczy tego emiratu były bliźniacze wieże o nazwie Emirates Twin Towers ukończone w roku 2000. Wyższa wieża o wysokości 355 metrów posiada 54 pietra, natomiast niższa mieszcząca hotel wznosi się na wysokości 305 metrów ponad poziom terenu. Zaprojektowanie tych nowatorskich jak na owe czasy budowli wymagało wykonania wielu analiz i badań szczególnie na potrzeby projektu posadowienia budowli.

 • Siedziba CCTV w Pekinie (234 m)

  Budynek CCTV o wysokości 234 metrów posiada 52 kondygnacje nadziemne oraz 3 podziemne. Prace przy budowli trwały od 2004 do 2008 roku i pochłonęły około miliona dolarów. Budynek posadowiony został na płycie fundamentowej o grubości 7,5 metra pod wieżami oraz 5 metrów w części pozostałej.

 • Busan Lotte World Tower (510 m)

  W ostatnim czasie obserwujemy wzmożone tempo w projektowaniu kolejnych wieżowców o wysokości przekraczającej pół kilometra. Obecnie w trakcie realizacji jest kilka takich projektów. W Busan w Korei Południowej trwa budowa 110 piętrowego wieżowca, którego wysokość przekroczy 510 metrów.

 • Pentominium – najwyższy apartamentowiec świata o wysokości 516 m jako przykład głębokiego fundamentowania

  W momencie ukończenia Pentominium będzie najwyższym i jednym z najbardziej luksusowych apartamentowców świata (Fig. 1), na każdym piętrze znajdować się będzie prywatne foyer, a wejście do budynku będzie możliwe dzięki skanowaniu cech biometrycznych właściciela lokalu.

 • Posadowienie najwyższego budynku świata (828 m) - Burj Khalifa

  Szacuje się, że około 2020 r. złoża ropy naftowej w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zostaną wyeksploatowane, dlatego też rządzący podjęli decyzję o zmianie struktury dochodów państwa. Zyski ze sprzedaży ropy naftowej zostaną zastąpione zyskami z turystyki. Zwiedzający nie będą podziwiać starożytnych zabytków, jak np. w Egipcie, lecz niespotykane nigdzie indziej cuda architektury, takie jak sztuczne wyspy usypane w kształt kuli ziemskiej czy palmy, siedmiogwiazdkowe hotele, czy najwyższy budynek, jaki kiedykolwiek wybudował człowiek – Burj Khalifa.

Podział na strony