Źle przygotowane dno wykopu fundamentowego

Fundamenty każdego obiektu budowlanego zaprojektowane są m.in. po to aby przenieść obciążenie od budowli na podłoże gruntowe. Obliczenia projektowe wykonywane są przy założeniu zalegania w podłożu gruntów o parametrach geotechnicznych określonych podczas badań geologicznych. Dlatego też bardzo istotnym jest jakie podłoże w rzeczywistości będzie podstawą dla fundamentów. Często na skutek np. złych warunków pogodowych, nieodpowiedniej organizacji pracy czy braku schludności dno wykopu fundamentowego znacznie odbiega od tego opisanego podczas badań geologicznych.

Warunki pogodowe mogą powodować przesuszenie lub przemarznięcie podłoża, niewłaściwe zorganizowane lub zaplanowane prace; rozluźnienie, uplastycznienie, rozmiękczenie gruntu w dni wykopu, natomiast bark schludności i rozwagi wszystkie opisane powyżej. Zdarza się, że dopiero po wykonaniu wykopu odsłaniają się miejsca lokalnie zalegających gruntów słabonośnych (organicznych, antropogenicznych), wówczas najłatwiejszym sposobem pozbycia się problemu jest usunięcie słabych gruntów z dna wykopu. W praktyce budowlanej, prawidłowość przygotowania podłoża pod fundamenty potwierdza wpisem w dziennik budowy uprawniony geolog lub geotechnik, dlatego istotne jest aby wykop przygotowany był do docelowej rzędnej „na gotowo”, ponieważ tylko wtedy można dokonać właściwej oceny podłoża gruntowego.