Dobrze przygotowane dno wykopu fundamentowego

Doświadczona firma wykonująca roboty ziemne bez trudu potrafi przygotować idealne podłoże pod budowę fundamentów. Użycie odpowiednio ostrej łyżki bez zębów (tzw. gładkiej) w ostatniej fazie formowania wykopu (ostatnie 20 cm) pozwala na osiągnięcie podłoża gruntowego w stanie nienaruszonym. Odpowiednia organizacja pracy, właściwie zaprojektowane i wykonane odwodnienie oraz lokalizacja ciągów pieszych w dnie wykopu ograniczająca poruszanie się sprzętu i ludzi po uprzednio przygotowanym podłożu pod fundament,y pozwalają na utrzymanie dna wykopu we właściwym stanie do czasu przykrycia go betonem podkładowym.

Aby zminimalizować wpływ warunków pogodowych, przygotowane wykopy przykrywa się folią budowlaną chroniącą podłoże przed przemarznięciem oraz przesuszeniem gruntów spoistych. Grunty piaszczyste trudniej ochronić przed przesuszeniem i rozluźnieniem i jeśli to nastąpi podłoże piaszczyste musi zostać dogęszczone. Wcześniej jednak, należy doprowadzić je do wilgotności zbliżonej do wilgotności optymalnej, aby proces zagęszczania był efektywny lub w ogóle możliwy.