Wyburz i zbuduj

Pod takim hasłem powstaje budynek mieszkalny przy ul. Lazurowej, w miejscu istniejącego garażu wielopoziomowego o dwóch kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej. Inwestycja podzielona została na dwa etapy. Pierwszy polega na wyburzeniu połowy istniejącego garażu i wybudowaniu połowy nowoprojektowanego budynku mieszkalnego, przy zachowaniu ciągłego funkcjonowania pozostawionej części garażu. Po zakończeniu prac budowlanych etapu I, użytkownicy garażu przeniesieni zostaną do nowej hali garażowej znajdującej się w budynku mieszkalnym.

Wówczas rozpocznie się drugi etap polegający na wyburzeniu pozostałej połowy starego garażu i wybudowaniu pozostałej części budynku mieszkalnego. Najtrudniejszym etapem takiego fazowania prac budowlanych jest wykonywanie fundamentów, w taki sposób aby podczas głębienia wykopów nie naruszyć obiektu istniejącego w bezpośrednim ich sąsiedztwie. W pierwszym etapie należy zapewnić stateczność istniejącego fragmentu garażu, w drugim etapie natomiast nowobudowanego budynku mieszkalnego. Prace budowlane ułatwiają proste warunki gruntowe, w podłożu zlegają średnio zagęszczone piaski.