Hotel Saski

Gmach zlokalizowany w Warszawie przy Placu Bankowym, został wybudowany pod koniec XVII w. Po II Wojnie Światowej budynek został adaptowany na hotel, który działał do końca lat 90-tych XX wieku. Spory i protesty architektów dotyczące dalszego przeznaczenia obiektu trwały latami. Dopiero w tym roku przystąpiono do prac budowlanych, pomimo uzyskania zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz pozwolenia na budowę już pięć lat temu.

W trakcie prac budowlanych zostanie zwiększona liczba pokoi hotelowych oraz powstanie m.in. garaż podziemny, pod który wykop głębiony będzie w otoczeniu ścian szczelinowych. Obecnie trwają przygotowania do realizacji wspomnianych ścian. Wykonawcą tej części prac będzie Hydrobudowa-1. W podłożu inwestycji poniżej przypowierzchniowej warstwy gruntów nasypowych, zalegają średnio zagęszczone piaski średnie o ID = 0.60, podścielone piaskami gliniastymi w stanie twardoplastyczny IL = 0.10. Wstępne rozpoznanie geotechniczne dla przedmiotowej inwestycji wykonał Geotest.