Ferio Wawer

Inwestycja Ferio Wawer przewiduje rewitalizację zabytkowych hal fabrycznych zlokalizowanych przy skrzyżowaniu ul. Szpotańskiego i Żegańskiej na terenie dzielnicy Wawer w Warszawie Międzylesiu. W dawnych halach produkcyjnych fabryki Szpotańskiego, a później zakładów ZWAR powstanie centrum handlowe. Razem z nową częścią całkowita powierzchnia obiektu wyniesie około 22 tys. Inwestorem jest RE Project Development, natomiast generalnym wykonawcą firma Porr Polska.

Opisywane przedsięwzięcie jest jednym z największych realizowanych w tej części Warszawy. Budowa geologiczna tego regionu, w podłożu zalęgają głównie grunty piaszczyste, wymusza konieczność odwodnienia gruntu przed przystąpieniem do realizacji części podziemnej budowli. W strefie przypowierzchniowej zalegają słabonośne grunty nasypowe o miąższości nawet kilku metrów, które należało usunąć przed budową fundamentów nowych obiektów. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do budowy płyty fundamentowej nowej części centrum handlowego, oraz prace rewitalizacyjne zabytkowych hal produkcyjnych.