Targi Geologia 2013

W dniach 8-9 maja 2013 na teranie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyły się XI Międzynarodowe Targi i Konferencje GEOLOGIA „GEO-EKO-TECH” 2013.

Program targów i Konferencji przygotowywany był przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Głównego Geologa Kraju - Podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – Piotra Woźniaka.

Podczas Międzynarodowych Targów Geologicznych GEO-EKO-TECH 2013 zaprezentowana została oferta firm i instytucji w zakresie m.in.:

  • badań geologiczno-inżynierskich
  • planowania przestrzennego
  • posadowiania obiektów budowlanych
  • systemów odwodnień terenu
  • zagospodarowania wód gruntowych
  • melioracji
  • kanalizacji.

W ramach Targów odbyły się prezentacje oferty, spotkania, konferencje m.in.::

8 maja 2013
Konferencja: „Bezpieczna infrastruktura” – geologia inżynierska i geotechnika dla budownictwa i infrastruktury. Program przygotowany był przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Techniki Budowlanej.

9 maja 2013
Konferencja „Geobezpieczeństwo i gospodarka wodna na terenie gminy Wilanów”

Wśród wielu uczestników pojawiła się także redakcja Magazynu Geotekst.