Targi Geologia 2004

W Warszawie w Pałacu Kultury i Nauki odbyły się drugie Międzynarodowe Targi Geologii 2004. Targi reklamują się jako jedyna w Polsce impreza handlowa poświęcona zastosowaniom geologii w gospodarce, administracji samorządowej i ochronie środowiska. Patronat honorowy pełni Państwowy Instytut Geologiczny, który jest jednocześnie współorganizatorem targów.

Targi zgromadziły sześćdziesięciu pięciu wystawców z pięciu krajów. Wystawie towarzyszyły imprezy towarzyszące.

Już przed wejściem do Pałacu kultury można było podziwiać nowoczesną wiertnicę zamocowaną na podwoziu Mercedesa. Wiertnicę skonstruowano w bydgoskich zakładach Wamet Na wiertnicy można zamontować napędzane hydraulicznie sondy różnego typu (lekka, średnia, ciężka).

Dłużej zatrzymaliśmy się na standzie holenderskiej firmy A.P.v.d. Berg znanego producenta sondy wciskanej CPT. Badania sondą wciskaną są coraz bardziej popularne i wkrótce mogą stać się krajowym standardem. Sondowania sondą CPT uważane są za najbardziej wiarygodne badania in-situ. A.P. van den Berg projektuje sondy o nacisku 200 kN montowane na ciężarówkach i mniejsze o nacisku 100 kN, instalowane na przyczepach.

Niestety sonda wraz z oprzyrządowaniem kosztuje przeszło 50 tys. Dolarów i dla wielu firm geotechnicznych jest nieosiągalna.

W ramach imprez towarzyszących odbyły się seminaria, spotkania brokerskie i konferencje. Pierwszego dnia Geologiczno - Inżynierskie Konsorcjum Geostrada Sp. Z O.O. przedstawiło "Kierunki działań geologii i ochrona środowiska wzdłuż obiektów liniowych wobec rozbudowy infrastruktury kraju". W drugim dniu odbyła się konferencja Państwowego Instytutu Geologicznego pt: "Woda surowiec XXl wieku". Tego dnia odbyło się też sympozjum Instytutu Techniki Budowlanej "Geologiczne i geotechniczne dokumentowanie obiektów budowlanych w gospodarce przestrzennej i infrastrukturze".