Międzynarodowa konferencja CPT

W dniach 12-14 maja 2014 roku w Las Vegas w stanie Nevada odbyło się III Międzynarodowe Sympozjum dotyczące sondowania statycznego CPT (3rd International Symposium on Cone Penetration Testing). Konferencja jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w roku 1974 przez European Symposium on Cone Penetration Test, które odbył się w Sztokholmie. Wówczas referaty pochodziły z 23 krajów, w tym z Polski, ale także spoza Europy. Jednak dopiero w roku 1995 w szwedzkim Linkoping odbyło się pierwsze sympozjum dotyczące CPT o charakterze międzynarodowym bardziej znane jako CPT’95, które zgromadziło przedstawicieli z 32 krajów. Drugie międzynarodowe sympozjum CPT’10 odbyło się w Huntington Beach w Californii w roku 2010.

Zaangażowanie Petera Robertsona znanego w Polsce przede wszystkim jako współautora książki Cone Penetration Testing in Geotechnical Practice, będącej podstawowym źródłem wiedzy o sondowaniu statycznym CPT, doprowadziło do zorganizowania wspomnianej wcześniej CPT’14. Tym razem prawie 300 uczestników z 49 krajów wysłuchało kilkudziesięciu referatów dotyczących sprzętu, procedur badawczych oraz interpretacji wyników badań sondowania CPT. Uczestnikami konferencji były głównie osoby zajmujące się sondowaniami w praktyce, reprezentujące zarówno wiodące firmy światowe, jak i również mniejsze przedsiębiorstwa geotechniczne oraz środowiska akademickie. Nie mogło oczywiście zabraknąć firmy Geotest. Zorganizowano także wystawę sprzętu badawczego, w których poszczególne firmy prezentowały swoje najnowsze osiągnięcia.

Sondowanie statyczne CPT jest niewątpliwie najszybciej rozwijającą się gałęzią badań podłoża gruntowego w Polsce. Jeszcze 10 lat temu było zaledwie kilka urządzeń do tego typu badań w naszym kraju, dziś jest ich już ponad 50 sztuk.