Aktualności: Relacje z wydarzeń

 • 20 edycja wystawy Plany na Przyszłość

  wystawa Plany na Przyszłość

  Na wystawie Plany na Przyszłość Architektura Warszawy w Projektach pokazano ponad 1900 planów i projektów budowli, z których cześć na pewno doczeka się realizacji w najbliższych latach. Znaczna część prezentowanych projektów odbyła się przy udziale Geotestu, który przeprowadził badania geologiczne m.in. dla zespołu biurowego na Kasprzaka, wieżowca u zbiegu Żelaznej i Twardej czy kompleksu ArtNorblin. 20 edycja wystawy zorganizowana została tradycyjnie przez Centrum Łowicka- mokotowski dom kultury.

 • Targi Autostrada-Polska

  Targi Kielce pawilon

  Na przełomie maja i czerwca w Kielcach odbyły się coroczne targi Autostrada –Polska. W nowych pawilonach kieleckich targów swoje produkty oraz usługi zaprezentowało ponad 400 wystawców. Tradycyjnie targi były miejscem wielu ważnych rozmów i spotkań, ponadto w ramach cyklu Konferencje Specjalistyczne nauka-praktyka-biznes zaprezentowano innowacje infrastrukturalne. Podczas targów zaprezentowano nowoczesne produkty oraz technologie mające zastosowanie w branży drogowej i mostowej oraz w dziedzinach pokrewnych, niestety geotechnika stanowiła pomijalny zakres poruszanej problematyki.

 • Międzynarodowa konferencja CPT

  W dniach 12-14 maja 2014 roku w Las Vegas w stanie Nevada odbyło się III Międzynarodowe Sympozjum dotyczące sondowania statycznego CPT (3rd International Symposium on Cone Penetration Testing). Konferencja jest kontynuacją cyklu zapoczątkowanego w roku 1974 przez European Symposium on Cone Penetration Test, które odbył się w Sztokholmie.

 • Wystawa Plany na Przyszłość. Architektura Warszawy w projektach

  Już po raz 15 wszyscy zainteresowani architektonicznymi planami stolicy, mogą oglądać wystawę zorganizowaną w gmachu BUW, gdzie pokazywane są projekty budynków użyteczności publicznej, biurowców, centrów finansowych i handlowych, osiedli mieszkaniowych i innych. Na tegorocznej wystawie nie zabrakło także planów zagospodarowania przestrzennego czy też przykładów rewitalizacji starych budynków. Ponadto prezentowane są makiety, animacje i filmy, w tym „Wnętrze architekta” o Stefanie Kuryłowiczu, Magdalenie Staniszkis i Marku Budzyńskim.

 • Targi Geologia 2013

  W dniach 8-9 maja 2013 na teranie Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie odbyły się XI Międzynarodowe Targi i Konferencje GEOLOGIA „GEO-EKO-TECH” 2013. Program targów i Konferencji przygotowywany był przez Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem honorowym Głównego Geologa Kraju - Podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska – Piotra Woźniaka.

 • Seminarium IBDiM "Głębokie wykopy"

  21 marca odbyło się kolejne seminarium dotyczące wykonywania głębokich wykopów budowlanych organizowane przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polskie Zrzeszenie Wykonawców Fundamentów Specjalnych. Seminarium jest kontynuacją dotychczas organizowanych przez IBDiM spotkań prezentujących praktyczne aspekty różnych zagadnień fundamentowania, wzmacniania podłoża i głębokich wykopów.

 • Warszaty Projektanta 2013

  Tegoroczne warsztaty bez wątpienia należały do bardzo udanych. Wzorowo zorganizowana konferencja, zgromadziła około 500 uczestników. W trakcie czterech dni wygłoszono kilkadziesiąt referatów oraz kilkanaście prezentacji firm. Do najciekawszych wystąpień należy zaliczyć referat otwarcia o budowie II linii metra w Warszawie autorstwa prof. Anny Siemińskiej-Lewandowskiej z Politechniki Warszawskiej oraz referat dr hab. Marka Tarnawskiego z Geoprojektu Szczecin dotyczący nowego rozporządzenia w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych.

 • Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, Wisła 2013

  W dniach od 5 do 8 marca 2013 w Wiśle odbyły się XXVIII ogólnopolskie Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji. Warsztaty dla projektantów i wykonawców organizowane są przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa. Od powstania Warsztaty cieszyły się ogromną popularnością. Na pierwszym spotkaniu zorganizowanym w Krakowie organizatorzy gościli 312 uczestników. Od kilku lat liczba gości przekracza 500 osób. Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji to największa tego typu impreza w Polsce. W tym roku Warsztaty poświęcone były geotechnice.

 • Geologia a budowa metra - konferencja

  11 października 2012 w warszawskim hotelu Novotel, obyła się międzynarodowa konferencja pt. Geologiczne czynniki budowy metra w miastach europejskich. Konferencję o charakterze promocyjno-informacyjnym zorganizował ZTM Warszawa. Ponad 100 uczestników wysłuchało prelegentów zarówno z Polski jak i z zagranicy. Referaty dotyczyły interesujących zagadnień z dziedziny projektowania oraz wykonawstwa stacji kolei podziemnej, tuneli i innych obiektów towarzyszących budowie metra.

 • Krajowa Konferencja Geotechniki

  W dniach 4 -7 września we Wrocławiu odbyła się XVI Krajowa Konferencja Mechaniki Gruntów i Inżynierii Geotechnicznej oraz V Ogólnopolska Konferencja Młodych Geotechników - zorganizowana przez Polski Komitet Geotechniki i Politechnikę Wrocławską. Tematem wiodącym konferencji były: Problemy geotechniczne budowli wodnych i komunikacyjnych jednak to interesujące zagadnienie nie było szerzej omawiane. Konferencja cieszyła się dużym zainteresowaniem i zebrała około 200 słuchaczy.

Podział na strony