Walka z wodą

Na budowie City Zen wystąpił przeciek wody na styku ściany szczelinowej budynku Canału Plus ze ścianą obudowy wykopu. Do wykopu wlewała się woda nanosząc piasek. W ciągu kilku godzin udało się uszczelnić połączenie.