Pękła konstrukcja budynku na terenie EC Siekierki

Pękła konstrukcja Budynku Głównego na terenie EC Siekierki. Fundamenty budynku stanowią stropy fundamentowe posadowione na głębokości 6.0 metrów poniżej powierzchni terenu. Przeprowadzone badania geotechniczne wykazały że pod fundamentami budynku znajdują się upłynnione piaski. Od głębokości posadowienia do lokalizacji 14.0 metrów występują piaski w których sonda ciężka DPSH zagłębia się pod wpływem własnego ciężaru bez wbijania! Konieczne jest jak najszybsze wzmocnienie podłoża metodą jet-grounding.