Aktualności: Nowe budowy

 • Największa inwestycja budowlana w Łodzi

  Aktualnie wykonywane są ostatnie prace projektowe związane z budową Dworca Łódź Fabryczna oraz tunelu kolejowego, dzięki któremu pociągi w centrum miasta znikną pod ziemią. W okolicy ul. Niciarnianej ze względu na złożone warunki wodno-gruntowe przeprowadzono weryfikujące badania geologiczne. Odwierty sięgały 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Równocześnie trwają prace mające na celu określenie najskuteczniejszej metody odwodnienia terenu projektowanego dworca. Na obszarze inwestycji wykonano model wykopu z uszczelnieniem dna i próbnym pompowaniem.

 • InCity

  Przy ulicy Siedmiogrodzkiej i Karolkowej rozpoczęła się budowa osiedla o nazwie InCity. Inwestorem jest firma Okam, natomiast wykonawcą prac budowlanych firma Unibep. W czterech etapach powstanie łącznie ponad 500 mieszkań. Budynek posiadał będzie dwukondygnacyjny garaż podziemny realizowany w otoczeniu ścian szczelinowych. Stateczność ścian szczelinowych maja zapewnić przypory ziemne, które zostaną rozebrane w momencie rozparcia ścian o trzon konstrukcji powstającej wewnątrz wykopu.

 • Osiedle Wilno

  Przy ulicy Wiernej w Warszawie Powstaje jedno z największych osiedli mieszkaniowych w stolicy. Docelowo zajmie ono powierzchnię 50 hektarów. Inwestorem jest Dom Development. Budowa geologiczna podłoża w rejonie inwestycji nie należy do złożonych. Poniżej przypowierzchniowej warstwy osadów facji powodziowej reprezentowanych przez pyły i gliny w stanie plastycznym, zalegają średnio zagęszczone piaski średnie i grube. Jednym problemem na palcu budowy jest woda gruntowa, której zwierciadło występuje powyżej poziomu posadowienia płyty dennej.

 • Warsaw Spire

  Na warszawskiej Woli, w rejonie ulic Towarowej, Łuckiej, Wroniej i Grzybowskiej powstaje budynek biurowy o wysokości 220 metrów. Inwestycję realizuje belgijska firma Ghelamco. Obecnie trwają prace ziemne związane z głębieniem części podziemnej budynku. Poniżej powierzchni terenu wybudowany zostanie 5 kondygnacyjny garaż. Biurowiec realizowany jest w technice ścian szczelinowych, które lokalnie zostały zagłębione do gł. 55 metrów (głębsze ściany wykonano jedynie na budowie stacji metra ONZ). Wykonawcą prac fundamentowych, w tym specjalistycznych robót geotechnicznych, jest firma Soletanche.

 • Wymiana gruntu na budowie hali

  Na budowie hali z budynkiem biurowym w miejscowości Kobyłka wykonano wymianę gruntu pod stopy fundamentowe. Około 50 centymetrowej grubości nasyp został wbudowany poniżej poziomu posadowienia. Do budowy nasypu użyto kruszonego betonu. W przypadku budowy nasyp z piasku, tłucznia lub jak w omawianym przypadku kruszywa betonowego, bardzo istotnym jest uzyskanie odpowiedniego wskaźnika zagęszczenia Is potwierdzającego prawidłowość jego wykonania.

 • Wykop przy Inflanckiej.

  Rozpoczęto kolejny etap budowy budynku mieszkalnego przy ulicy Inflanckiej w Warszawie. Inwestorem jest SM Stawki, a wykonawcą Cekom. Wykop pod dwa poziomu garażu obudowany został kotwioną ścianką berlińską. Jedynie niewielkie ilości wody wypływają zza ścianki. Wznoszony tu budynek mieszkalny będzie miał 16 kondygnacji naziemnych. W dnie wykopu zalegają półzwarte gliny zwałowe.

 • Osiedle Bema w Piasecznie

  Firma Arche rozpoczęła realizację kolejnego etapu budowy osiedla Bema IV w Piasecznie przy ulicy Sienkiewicza. Czterokondygnacyjne budynki będą wyposażone w podziemne garaże. Zaprojektowano posadowienie na płytach fundamentowych na głębokości około 3,00 m p.p.t. W podłożu zalegają piaski przedzielone twardoplastycznymi glinami piaszczystymi. Intensywne opady utrudniają realizację budowy.

 • Karolkowa Business Park

  U zbiegu ulic Karolkowej i Grzybowskiej powstaje centrum biznesowe pod nazwą Karolkowa Business Park zlokalizowane na terenie dawnych Polskich Zakładów Philips S.A. Ze względu na cenne walory architektoniczne część elewacji zostanie wbudowana w nowoczesna bryłę biurowca. Budynek posiadał będzie dwukondygnacyjny garaż podziemny oraz 11 pięter wysokości. Cześć powierzchni dachowych posiadała będzie zielone ogrody.

 • Wymiana gruntu

  Na budowie budynku mieszkalnego w Ząbkach przy ulicy Kruczej prowadzona jest wymiana gruntu. Z dna wykopu usuwane są warstwy gruntów organicznych, a w ich miejsce wbudowuje się piasek zagęszczany warstwami. Projektowany tu budynek posadowiony zostanie na płycie fundamentowej. Woda gruntowa zalega tuż pod dnem wykopu.

 • Szpital pediatryczny WUM

  Na początku roku wmurowany został kamień węgielny pod budowę Szpitala Pediatrycznego Warszawskiego Uniwersytetu Warszawskiego pomiędzy ulicami Trojdena, Żwirki i Wigury i Banacha. Szpital będzie miał 527 łóżek. Zakończenie budowy przewiduje się w 2014 roku. Konkurs SARP na projekt szpitala wygrała Warszawska pracownia Open Architekci. Budynek o siedmiu kondygnacjach naziemnych będzie miał dwie kondygnacje podziemne, w tym jedna garażową. Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej na głębokości około 7.30 m p.p.t.

Podział na strony