Aktualności: Nowe budowy

 • Puławska 113

  Rozpoczęły się prace budowlane przy ul. Puławskiej 113. Na niewielkiej działce powstanie budynek biurowy o 8 kondygnacjach nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. Wykop będzie realizowany w otoczeniu ścianki berlińskiej. W podłożu inwestycji zalegają grunty nośne. Poniżej warstwy przypowierzchniowych gruntów nasypowych występują twardoplastyczne gliny piaszczyste i piaski gliniaste. Poniżej glin występują zagęszczone piaski średnie lokalnie drobne o stopniu zagęszczenia ID=0.70. Do głębokości 15.0 m ppt. woda gruntowa nie występuje w tej okolicy.

 • Potężny wykop pod część podziemną Warsaw Spire

  Wykop pod 5 kondygnacyjny garaż podziemny kompleksu Warsaw Spire został ukończony. W chwili obecnej każda cześć tego rozległego wykopu jest inna. W części północnej trwają prace przygotowawcze do układania chudego betonu pod płytę fundamentową, natomiast w części centralnej wykopu układane jest już zbrojenie. W najgrubszym miejscu płyta fundamentowa osiągnie grubość ponad 5 metrów, ustępując pod tym względem jedynie wrocławskiemu Sky Tower. W części południowej największe zaawansowanie prac, gdzie konstrukcja kilka tygodni temu osiągnęła powierzchnie terenu i szybko pnie się do góry. Przekroje przez konstrukcje budynków pochodzą ze strony: www.skyscrapercity.com

 • Kolejny etap osiedla InCity

  Trwają prace na budowie budynku mieszkalnego w kompleksie InCity. W otoczeniu ścian szczelinowych wykonywany jest dwukondygnacyjny garaż podziemny. Trudne warunki gruntowe wymusiły konieczność lokalnego przedłużenia ścian szczelinowych dając możliwość wykonania wymiany słabonośnych gruntów nasypowych sięgających w tym miejscu ponad 10 m ppt. Przeprowadzona wymiana gruntu pozwoliła uniknąć wykonywania kosztownych pali fundamentowych. Obecnie trwają prace przygotowawcze do budowy płyty fundamentowej. Generalnym wykonawcą prac budowlanych jest Unibep.

 • Budowa przy ul. Ogrodowej

  Przy ulicy Ogrodowej rozpoczęła się budowa budynku mieszkalnego z dwupoziomowym garażem podziemnym. Inwestorem jest spółdzielnia mieszkaniowa Starówka. Obecnie wykonywane są ściany szczelinowe o grubości 60 cm. Wykonawca tych specjalistycznych robót geotechnicznych jest firma Soletanche. Budynek posadowiony zostanie na płycie fundamentowej na głębokości ok. 7,50 m ppt. W podłożu rozpoznano głownie grunty piaszczyste w stanie zagęszczonym z niewielkimi przewarstwieniami glin piaszczystych. Na zdjęciach poniżej przedstawiono początkowe etapy wykonawstwa ściany szczelinowej.

 • Biurowiec przy Pileckiego

  Rozpoczęła się budowa budynku biurowego przy ul. Pileckiego na Ursynowie. Biurowiec posiadać będzie 3 kondygnacje nadziemne i jedną podziemną. Wykop fundamentowy realizowany jest w otoczeniu ekranu wodoszczelnego stosowanego do uszczelniania wałów przeciwpowodziowych. Ściankę o grubości 30 cm i długości 8 metrów, wzmocnią stalowymi dwuteownikami wykonała firma Soletanche. Jest to jedno z pierwszych zastosowań tego typu konstrukcji do obudowy wykopu budowlanego w Warszawie. Drążenie ekranu odbywa się w zawiesinie cementowo bentonitowej przy pomocy specjalnego urządzenia. Inwestorem jest firma Arche.

 • Najwięsza budowa w Łodzi nabiera rozpędu

  Trwają prace przy nowym dworcu kolejowym Łódź Fabryczna. Pomimo że wykop szerokoprzestrzenny nie osiągnął swojego docelowego rozmiaru już jest imponujących rozmiarów. Od miesiąca cztery koparki chwytakowe wykonują ściany szczelinowe, które będą stanowiły główny element konstrukcyjny nowego dworca. Do obiektu pociągi dojeżdżać będą tunelem, którego początek zaplanowano w okolicy ul. Niciarnianej. Wkrótce rozpocznie się również wykonywanie baret.

 • Pierwsze ściany szczelinowe na Łodzi Fabrycznej

  Wykonano już pierwsze ściany szczelinowe na budowie dworca Łódź Fabryczna. Ściany sięgać będą głębokości 20-25 metrów poniżej dna wykonanego wcześniej wykopu szerokoprzestrzennego. Grubość ścian będzie natomiast wynosiła od 1.0 do 1.2 m. Wykonawcą tej części prac budowlanych będą dwie firmy włoska Icotekne oraz czeski Zakladani Staveb. Zadaniem ścian szczelinowych jest umożliwienie wykonania wykopu, w tym poniżej zwierciadła wody gruntowej. Styki poszczególnych sekcji zostały tak zaprojektowane aby szczelnie odciąć napływ wody gruntowej do wykopu. Od jakości wykonanie tego elementu konstrukcyjnego zależy m.in. powodzenie prac odwodnieniowych.

 • Osiedle Arche w Piasecznie

  Rozpoczęła się budowa kolejnego etapu osiedla Bema przy ulicy Sienkiewicza w Piasecznie. Osiedle realizuje firma Arche. Budynki o czterech kondygnacjach naziemnych będą posiadały podziemne garaże. Budynki zostaną posadowione na płytach fundamentowych. Wykopy fundamentowe o głębokości przeszło 4,0 m inwestor realizuje jako szerokoprzestrzenne. W dnie wykopów występują średnio zagęszczone piaski drobne i średnie. Przegłębienia pod szachty windowe sięgają do poziomu wody gruntowej, który po skąpej w opady jesieni obniżył się o 0,85 metra.

 • Piano House

  Rozpoczęła się budowa płyty dennej w apartamentowcu zlokalizowanym u zbiegu ul. Zajęczej i Topiel. W poziomie posadowienia zalegają półzwarte iły tzw. pstre, których wielokolorowość został przedstawiona na fotografiach widocznych poniżej. Iły posłużyły również do zakotwienia ścian szczelinowych i odcięcia napływu wody gruntowej do wnętrza wykopu. Ściany szczelinowe o długości kilkunastu metrów wykonał generalny wykonawca: konsorcjum Bilfinger Berger Budownictwo S.A. i IDS-BUD Sp. z o.o. W sąsiedztwie opisywanej inwestycji prowadzone są prace budowlane przy wentylatorni szlakowej V13, jednej z sześciu na trasie przebiegu centralnego odcinka II linii metra.

 • Osiedle Skanski na Pradze

  Na terenie dawnych zakładów optycznych przy ul. Ostrobramskiej powstaje osiedle złożone z budynków o wysokości od 7 do 14 kondygnacji nadziemnych z dwupoziomowym garażem podziemnym. W podłożu inwestycji rozpoznano głównie grunty piaszczyste reprezentowane przez piaski średnie i grube w stanie od średnio zagęszczonego do zagęszczonego. Lokalnie w strefie przypowierzchniowej nawiercono torfy, które zostały usunięte przed przystąpieniem do budowy fundamentów. Wykop pod garaż podziemny realizowany jest w otoczeniu ścianek szczelnych. Na budowie prowadzone jest odwodnienie.

Podział na strony