Zielone Osiedle

„Zielone Osiedle” – tak swoją inwestycję przy ulicy Poloneza nazwał developer Arche. Właśnie przekazywany jest mieszkańcom pierwszy budynek wybudowany na tym osiedlu. W lutym zakończono roboty ziemne przy trzecim z zaplanowanych budynków, a w marcu rozpoczęto wykopy pod kolejny obiekt. Budynki mają cztery kondygnacje naziemne i jedną kondygnację podziemną. Zaprojektowano posadowienie na płytach fundamentowych na głębokości 4,32 m poniżej „0” budynku tj. na rzędnej 20,48 m n.p. „0” Wisły. W wykopie pod budynek C1 przeważały średnio zagęszczone piaski. Woda gruntowa występuje głęboko, trzy metry poniżej dna.

W realizowanym aktualnie wykopie występują głównie gliny. W miejscu gdzie zalegają warstwy plastyczne, prowadzi się lokalną wymianę. Plastyczne gliny są usuwane. W ich miejsce wbudowuje się kruszony beton, zagęszczany warstwami.