Widoki Mokotów

Rozpoczęła się budkowa dziewięciokondygnacyjnego budynku mieszkalnego przy ulicy Puławskiej 73/75 w Warszawie. Inwestorem jest spółka Princessa. Budynek o wysokości 30 m. zlokalizowany jest na tyłach pawilonu, w którym przed laty mieścił się „Dom rzemiosła”. W miejscu projektowanej budowy jeszcze na początku XXI wieku znajdowało się targowisko z parterowym pawilonami handlowymi. Szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia oblegany był sklep Centrali Rybnej gdzie szczęśliwcom udawało się kupić karpie lub śledzie.

Teren inwestycyjny znajduje się przy krawędzi skarpy warszawskiej. W celu rozpoznania podłoża wykonano kilkanaście otworów badawczych i sond CPT. Budowa geologiczna działki jest skomplikowana. Przy krawędzi skarpy znajduje się wypiętrzenie iłów trzeciorzędowych. Pomiędzy wymieszanymi fałdami iłów i glin pylastych ulokowane są zapadliska wypełnione piaskiem drobnym. W czasie badań stwierdzono, że miejscami piaski zapadają do głębokości 22 metrów. W otworze obok warstwy piasków iły zaczynają się już na głębokości 14.0 m. Woda w piaskach została pomierzona na rzędnych 21.05 – 11.80 m. np. „0” Wisły.

W instytucie Techniki Budowlanej przeprowadzono obliczenia stateczności skarpy obciążonej budynkiem. Pracami kierował śp. prof. dr hab. inż. Lech Wysokiński.

Budynek z trzema kondygnacjami podziemnymi garaży posadowiony zostanie na płycie fundamentowej na głębokości 10.71 m poniżej „0” budynku, czyli na rzędnej 18.31 np. „0” Wisły. Płyta fundamentowa została zaprojektowana metrowej grubości.

Obudowę wykopu stanowią ściany szczelinowe, które zostały wykonane przez firmę Keller. Prowadzono geologiczny nadzór w trakcie wykonywania ścian. Analiza gruntów w poszczególnych sekcjach potwierdza skomplikowaną budowę podłoża.

Ściany szczelinowe mają także zagwarantować odcięcie dopływu wody gruntowej do wykopu. Prace ziemne, które wkrótce się rozpoczną wykażą czy założenia projektowe zostały w 100 procentach spełnione.

Projekt budynku powstał w pracowni Mąka Sojka. O szczegółach inwestycji można dowiedzieć się na stronie inwestora „widokimokotów.pl.