Nordic Mokotów

Developer YIT realizuje kolejny etap inwestycji Nordic Mokotów przy ulicy Pory w Warszawie. Budowę prowadzi Unibep. Projekt powstał w pracowni Plus 3 Architekci, architektem prowadzącym jest Katarzyna Głażewska. Budynek będzie miał 7 kondygnacji naziemnych i 2 podziemne mieszczące garaże. Zaprojektowano 124 mieszkania.

Działka znajduje się na tarasie nadzalewowym. Jak wykazały prowadzone przez Geotest badania geotechniczne pod powierzchnią terenu występują piaski średnie przykrywające strop iłów zalegających na zmiennej głębokości od 5.00 do 10.80 m p.p.t. Woda gruntowa w czerwcu 2019 roku została pomierzona na rzędnej 5.85 m n.p. „0” Wisły (83.72 m n.p.m.).

Do ochrony przed wodą gruntową i dla zapewnienia stateczności ścian wykopu wykonano ściankę Larsena. Jej stateczność zapewniają kotwy gruntowe. Założono, że ścianka zostanie zagłębiona w iłach co zapewni odcięcie dopływu wody do wykopu. Ścianka Larsena otacza wykop z trzech stron. Z czwartej strony wykorzystano ścianę szczelinową obudowy wykopu poprzedniego etapu. Na budowie wykonano wykop i przystąpiono do realizacji płyty fundamentowej. Przewiduje się oddanie budynku mieszkańcom w grudniu 2020 roku.