Murapol Atrium Służewiec

Na zapleczu biurowego „Mordoru” na Służewcu w Warszawie rosną budynki mieszkalne. Rozpoczyna się kolejny etap osiedla Mozaika, wznoszą się domy budowane przez Dom Development i Yareal.

Przy zbiegu Cybernetyki i Komputerowej inwestycje rozpoczyna Murapol. Powstają dwa 7 – piętrowe budynki z dużymi, zielonymi dziedzińcami. Zaprojektowano łącznie 488 mieszkań. Mieszkańcy będą mogli korzystać z dwupoziomowego garażu.

Choć w podłożu w przeważających na tym terenie glinach znajdują się soczewki prowadzące wodę zaprojektowano obudowę wykopu ze ścianki berlińskiej. Główny poziom wodonośny znajduje się na głębokości 11.60 – 11.8- m p.p.t. tj. na rzędnej 18.80 m n.p. „0” Wisły. Poziom ten jest obniżony. Dwa lata wcześniej woda została pomierzona na rzędnej 19.60 m n.p. „0” Wisły. Górna woda w soczewkach piasku znajduje się na głębokości 5.50 m p.p.t.

W poziomie posadowienia zalegają twardoplastyczne i półzwarte gliny.

Jak widać na zdjęciach w wykopie utrzymuje się woda gruntowa. To pierwszy poziom wodonośny.