Dom Development

Dom Pod Zegarem, ul. Bukowińska.

Dom Development i Geotest wiele lat wspólnych działań.

Gdy rozpoczynaliśmy na początku XXI wieku prace na Białołęce przy ulicy Skarbka z Gór po polach biegały sarny. Nie spodziewaliśmy się, że wkrótce wyrośnie tu miasto. Pierwotne plany zostały zmienione i zabudowę jednorodzinną zamieniono na osiedle mieszkaniowe. Jak to na Białołęce w podłożu występowały głównie piaski o zmiennym zagęszczeniu, ale też mady. Woda znajdowała się płytko co utrudniało budowę podziemnych garaży. Było trochę kłopotów, bo 23 lata temu nie panowało przekonanie, że podziemne kondygnacje muszą być wykonane w technologii „białej wanny”. Budynki posadawiano na ławach fundamentowych. Liczne połączenia izolacji nie zapewniały szczelności.

Dziś trudno sobie wyobrazić jak to miejsce wyglądało jeszcze stosunkowo tak niedawno. Osiedle przy Skarbka z Gór otrzymało nazwę „Derby”. Jeszcze trwały prace przy Skarbka z Gór a już projektanci planowali lokalizację budynków pierwszych etapów osiedla Wilno przy ulicy Wiernej. Na tym olbrzymim terenie bijemy rekordy naszego działania. Od pierwszych prac minęło już 14 lat – przy Wiernej rozpoczęliśmy działanie w 2007 roku – a temat jest cały czas w toku. W tym roku prowadzimy badania dla etapów VIII i IX. Warto podkreślić, że dla osiedla Wilno wykonaliśmy już 60 opracowań! Zdecydowanie został pobity rekord ze Skarbka z Gór dla którego przygotowaliśmy „tylko” 39 dokumentacji. Inwestor zadbał o mieszkańców Wilna i zbudował przystanek kolejowy Warszawa Zacisze – Wilno. W ciągu kilku minut można dotrzeć do stacji metra Dworzec Wileński. Warunki gruntowo – wodne przy ulicy Wiernej były zbliżone do tych panujących przy Skarbka z Gór. Słabo zagęszczone piaski i płytki poziom wód gruntowych sprawiały kłopot projektantom i wykonawcom. W odróżnienia od osiedla Derby budynki były posadowione na płytach fundamentowych, a podziemne konstrukcje realizowano w technologii „białej wanny”. Przed układaniem betonu podkładowego zalecaliśmy zagęszczenie gruntu w dnie wykopu. Dla realizacji kondygnacji podziemnej konieczne było obniżenie lustra wody na czas budowy.

W czerwcu 2002 roku, a więc rok po nawiązaniu współpracy podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania zbadania terenu przy ulicy Jagielskiej. Trudność polegała na tym, że działka znajdowała się w miejscu, w którym w przeszłości istniało wyrobisko cegielni. Gdy rozpoczęła się budowa metra na Ursynowie wykorzystano stare wyrobisko do składowania gruntu z wykopu metra. Gdy rozpoczynaliśmy prace teren praktycznie był już wyrównany. Otwory badawcze wykazały, że grunty nasypowe sięgają do głębokości od 3.0 do 8.0 metrów. Niestety nie zostały one odpowiednio zagęszczone i konieczne było opracowanie sposobu posadowienia budynków. Przygotowanie podłoża i projekt posadowienia opracowany został przy naszej współpracy z dr inż. Henrykiem Dąbrowskim znanym geotechnikiem, który m.in. projektował posadowienie wyciągu narciarskiego na Górce Szczęśliwickiej. Na osiedlu Laguna przy ulicy Jagielskiej budynki posadowione zostały na płytach fundamentowych na wcześniej przygotowanym podłożu. Osiedle urozmaica znajdujący się na terenie Staw Lipkowski.

Nad wodą powstało także osiedle Saska, którego budynki przylegają do Jeziorka Gocławskiego. Projekty osiedla powstały w pracowni HRA Architekci. Budowa pierwszego etapu rozpoczęła się w 2010 roku, a pierwsi mieszkańcy wprowadzili się w grudniu 2012 roku. Geotest rozpoczął badania dla tego osiedla w październiku 2004 roku. W pierwszej kolejności wykonanych zostało trzydzieści otworów o głębokości do 10 metrów. Badania wykazały, że w terenie panują trudne warunki wodno – gruntowe. Pod powierzchnią do głębokości od 1.80 do aż 6.0 metrów zlokalizowano zastoiskowe gliny pylaste w stanach od twardoplastycznego do plastycznego, lokalnie także torfy. Sytuację utrudniał także wysoki poziom wody gruntowej, przewyższający poziom zalegania gruntów spoistych. Konieczne było wykonanie wymiany gruntów. Po obniżeniu poziomu wody gruntowej wydobywano grunty spoiste a w ich miejsce wbudowywano warstwy piasku. Dla wszystkich etapów osiedla wykonaliśmy dziesięć opracowań, także obliczenia osiadań projektowanego nasypu drogowego. Ostatnia dokumentacja powstała w 2012 roku. Pierwszą dokumentację dla tego terenu opracowaliśmy w październiku 2004 roku. Tak się złożyło, że była to 2000 dokumentacja wykonana w naszym zespole. W firmie świętowaliśmy jubileuszową dokumentację i obchodziliśmy jednocześnie 14 rocznicę powstania Geotestu.

Trzy lata później, czyli w 2007 roku podjęliśmy się zadania zbadania podłoża także na Gocławiu, ale tym razem przy ulicy Jugosłowiańskiej. Także i tu podłoże gruntowe nie było korzystne. Słabe grunty zalegały do głębokości 5.50 metra ppt.

W kolejnych latach powstawały opracowania dla budynków i osiedli: Harfowa, Żoliborz Artystyczny, Aleja Wilanowska, Cybernetyki, Lazurowa, Włodarzewska, Sobieskiego, Pełczyńskiego, Garażowa, Naruszewicza, Motorowa, Marina, Ryżowa, Ćwiklińskiej, Równoległa.

Projekty Żoliborz Artystyczny, w których mieliśmy niebagatelny udział zdobyły wiele prestiżowych nagród i wyróżnień.

Przy Harfowej napotkaliśmy rynnę żoliborsko – szczęśliwicką i konieczne było posadowienie budynków na palach, a przy Al. Wilanowskiej w wykopie odkopany został olbrzymi głaz narzutowy. Prace na tej budowie utrudniały głazy i kamienie, które w znacznej ilości znalazły się pod ziemią. Przy ulicy Sobieskiego poszukiwaliśmy warstw plioceńskich iłów, które umożliwiały odcięcie dopływu wody gruntowej do wykopu. Niezwykle trudne warunki napotkaliśmy przy ulicy Ludwiki. Tu także "gościła" rynna żoliborsko - szczęśliwicka i nie odbyło się bez palowania. Grunty organiczne zalegały do głębokości 20.0 metrów!

W wielu przypadkach służymy Dom Development nie tylko naszą pracą ale też doświadczeniem i radą.

W listopadzie 2023 roku przygotowaliśmy 10 000 dokumentację! Tak się złożyło, że zleceniodawcą tego opracowania był właśnie Dom Development. Gotowe opracowanie przekazaliśmy razem z bukietem kwiatów i podziękowaniami złożonymi w biurze Inwestora.

Rozpoczął się rok 2024 i kontynuujemy działania na rzecz Dom Development. Pracujemy na terenie kolejnych etapów osiedla Wilno i innych świetnie zapowiadających się projektach.

Jeden z pracowników naszego zespołu zamieszkał w budynku Dom Development przy ulicy Bokserskiej. Zajmuje fantastyczne mieszkanie z tarasem, z którego rozciąga się przepiękny widok na treningowy Tor Wyścigów Konnych.