Centrum Marszałkowska czyli nowy Sezam

W roku 1938 na rogu ulicy Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej zakończono budowę budynku Pocztowej Kasy Oszczędności. Zaprojektowany przez Bolesława Szmidta i Józefa Vogtmana liczył osiem pięter. W czasie wojny budynek został zniszczony tak jak i większość budowli usytuowanych przy ulicy Marszałkowskiej. W 1960 roku konkurs na koncepcję zabudowy Ściany Wschodniej wygrał projekt zespołu Z. Karpińskiego. Budowę rozpoczęto już w 1961 roku. Nieopodal skrzyżowania Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej wybudowany został dom handlowy Sezam, należący do Warszawskiej Spółdzielni Spożywców Społem. Na odcinku ulicy Marszałkowskiej od Świętokrzyskiej do Al. Jerozolimskich wybudowane zostały w tym okresie jeszcze trzy domy handlowe ‘’Sezam’’, ‘’Junior’’ oraz ‘’Wars i Sawa’’. Sezam obok Supersamu znajdującego się na Placu Unii Lubelskiej był w tamtych latach najlepiej zaopatrzonym sklepem spożywczym w Warszawie. 17 czerwca 1992 roku otworzono w dobudowanym do szczytu budynku Sezamu przeszklonym segmencie pierwszą w Polsce siedzibę restauracji McDonald’s. W ubiegłym roku budynek domu handlowego rozebrano, a na wiosnę rozpoczęto budowę Centrum Marszałkowska, którego generalnym projektantem jest Juvenes Projekt z architektem Michałem Adamczykiem na czele. Budynek będzie miał trzy kondygnacje podziemne i dziewięć nadziemnych.

Działka znajduje się w strefie silnie zaburzonych iłów trzeciorzędowych. Te silnie pofałdowane grunty przysporzyły wiele kłopotów przy budowie stacji Świętokrzyska drugiej linii metra. Jak stwierdzono po wykonaniu badań podłoża gruntowego strop iłów znajduje się na zmiennej głębokości od 3.50 do 29.50 m p.p.t. (rzędne 32 – 6.0 m n.p. ‘’0’’ W). Iły przykrywają piaski z wodą gruntową na rzędnej 27.50 m n.p. ‘’0’’ W.

Zaprojektowano posadowienie na płycie fundamentowej grubości 1.25 m na rzędnej 23.00 m n.p. „0” Wisły. Głównie na tym poziomie występować będą półzwarte iły, a lokalnie średniozagęszczone piaski. Woda gruntowa w piaskach znajduje się 4.5 metra powyżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej. W projekcie zaplanowano odcięcie dopływu wody gruntowej do wykopu ścianami szczelinowymi zagłębionymi w warstwy iłów. Wykonanie ścian szczelinowych zlecono doświadczonej firmie Soletanche. Każda sekcja nadzorowana jest przez geotechnika. Jak wykazały metryki najgłębsze sekcje sięgnęły głębokości ok 36.0 m. W najbliższych dniach rozpocznie się głębienie wykopu. Stateczność ścian zapewnia zastosowana metoda stropowa. W trakcie realizacji wykopu sprawdzona zostanie skuteczność odcięcia dopływu wody.