Budynek przy ulicy Szturmowej i wyjątkowe odkrycie

Zawisła wiecha na budynku biurowo – usługowym przy ulicy Szturmowej w Warszawie. Budynek został zaprojektowany w pracowni Grupa 5 Architekci. Latem ubiegłego roku prowadzone były prace w wykopie obudowanym ścianą szczelinową sięgającą do głębokości 16 metrów. Budynek ma trzy poziomy podziemnych kondygnacji. Posadowiony został na płycie fundamentowej na głębokości 11.90 – 12.30 m ppt. Budowę poprzedziły prace rozbiórkowe istniejącego tu wcześniej budynku i podziemnego garażu. Geotest wykonał badania geotechniczne i wspomagał firmę PORR w realizacji wykopu i posadowieniu płyty fundamentowej. Woda gruntowa znajdowała się przeszło pięć metrów powyżej dna wykopu. Konieczne było wykonanie odwodnienia.

Dzięki zaawansowanym technologicznie badaniom terenowym i laboratoryjnym możliwa była optymalizacja wartości parametrów geotechnicznych. Szczegółowa analiza warunków wodno – gruntowych przyniosła wymierne efekty ekonomiczne.

W trakcie prowadzonych robót ziemnych miało miejsce wyjątkowe odkrycie. W wykopie odsłonięto gniazdo bursztynów. Według naszej wiedzy to pierwszy taki przypadek w centralnej części Polski. Jak wiadomo bursztyn powstał z przeobrażonej żywicy drzew iglastych w środkowym paleogenie przed 40 milionami lat.