Budimex buduje na Wilanowie

Kolejną inwestycję na Wilanowie rozpoczął Polnord. Na krańcach ulicy Branickiego na tyłach szpitala Medicover powstaną dwa budynki mieszkalne z podziemnym garażem, w którym znajdą miejsce dwa poziomy garaży typu Klaus. Projekt budynków powstał w warszawskiej pracowni Grupa 5. W pierwszym etapie realizowany jest budynek A2. Zostanie on posadowiony na płycie fundamentowej na rzędnej 7.48 m n.p. ‘’0’’ Wisły tj. 4.00 metry poniżej ‘’0’’ budynku. Najniżej posadowiony zostanie zbiornik usytuowany pod budynkiem. Jego dno zaprojektowano 1.37 metra poniżej poziomu posadowienia płyty fundamentowej. Skarpy wykopu zabezpieczone zostały ścianką berlińską. W miejscach, gdzie było to możliwe, utworzono wykop szerokoprzestrzenny. Woda gruntowa w tej części Wilanowa znajduje się na rzędnych 8.80 – 9.50 m n.p. ‘’0’’ Wisły, w zależności od pory roku i intensywności opadów. Lustro wody przewyższa więc o przeszło dwa metry poziom posadowienia płyty fundamentowej. Wykop jest realizowany przy obniżonym poziomie wody gruntowej. Na etapie projektowania rozważany był wariant polegający na odcięciu dopływu wody gruntowej ścianami szczelinowymi, ale badania geotechniczne wykazały, że strop gruntów nieprzepuszczalnych znajduje się dopiero na głębokości 18-20 m p.p.t. W poziomie posadowienia płyty fundamentowej zalegają piaski średnie o uogólnionym stopniu zagęszczenia ID=0,35. Jak wykazały sondowania CPT w dnie wykopu lokalnie występują piaski luźne. Przed układaniem betonu podkładowego piasek w dnie wykopu jest zagęszczany. Wykonawca, firma Budimex, dba o to, aby w czasie upalnych dni piasek w dnie wykopu nie był przesuszony.