Aktualności: Ciekawostki i inne

 • "Podziemne jeziora"

  W ostatnim czasie, wraz z coraz większą skalą budownictwa podziemnego w Polsce, pojawiają się w mediach nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące niezidentyfikowanych i tajemniczych jezior lub soczewek podziemnych wypełnionych wodą, a nawet płynącą wodą. Stwierdzenia te nie są prawidłowe. Pamiętajmy, że na całym obszarze Polski pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Głębokość jej zalegania jest różna, gdyż zależy od morfologii i budowy geologicznej regionu, ale przeważnie jest to kilka metrów. Woda pierwszego poziomu wodonośnego przez ostanie lata była masowo eksploatowana przez studnie kopane, popularne na terenie całego kraju, w chwili obecnej rzadziej stosowane.

 • Na czym Łódź zbudowano

  W wyniku prowadzonych prac budowlanych na dworcu Łódź Fabryczna, na południowej ścianie wykopu, ukazał się przekrój podłoża gruntowego. Wyraźnie zaznacza się granica pomiędzy gruntami antropogenicznymi, powstałymi na skutek działalności ludzkiej (o barwie zbliżonej do czarnej z czerwonym gruzem ceglanym) oraz gruntami rodzimymi reprezentowanymi przez piaski średnie i drobne o barwie żółtej oraz szare gliny. Fundamenty budynków w tej części miasta oparte są poniżej spągu gruntów antropogenicznych, głównie w warstwie gruntów piaszczystych. Głębiej zalegają gliny pochodzenia lodowcowego, pod którymi występuje warstwa piasków o dużej miąższości.

 • Dom Development zabuduje 10 ha działkę

  Przy ul. Powązkowskiej w Warszawie największy polski deweloper Dom Development zamierza wybudować osiedle. Na terenie, uprzednio należącym do Wojskowego Towarzystwa Budownictwa Społecznego "Kwatera", rozpoczęły się prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji. Na tym przeszło 10 hektarowym obszarze Dom Development planuje wybudowanie ponad 1600 mieszkań. Cena zakupu działki to prawie 170 mln złotych.

 • Najwyższy biurowiec w Polsce

  Planowana wysokość całkowita budynku Warsaw Spire to 220 metrów zatem o 8 metrów więcej od wrocławskiego Sky Tower. Najwyższym budynkiem w Polsce wciąż jednak pozostaje PKiN o wysokości 231 metrów. Część podziemna wieżowca pomieści 5 kondygnacji podziemnych garaży, których konstrukcja została już częściowo wykonana. Stropy pośrednie wykonano w technologii betonu sprężonego i jeszcze nie zostały połączone z korpusem ścian szczelinowych. Zabieg ten zostanie wykonany w terminie późniejszym po całkowitym zaniku przemieszczeń.

 • Ukryte piwnice

  Na działce w centrum Warszawy podczas badań podłoża gruntowego odsłonięto stare piwnice z zachowanymi sklepieniami łukowymi. Jeszcze kilkanaście lat temu na tym ternie stały ruiny zniszczonym w wojnę kamienic. W ostatnim czasie teren działki został wyrównany, jednakże kondygnacja podziemna nie został rozebrana. Nie po raz pierwszy wykonując badania geologiczne napotykamy na takie niespodzianki. W centrum Warszawy grunty nasypowe, zbudowane głównie z gruzu zniszczonej zabudowy zalegają nierzadko do głębokości ponad 5 metrów, czyli do głębokości posadowienia przedwojennych budynków.

 • Najgłębszy wykop budowlany w Warszawie

  W ubiegłym tygodniu osiągnięto dno przegłębienia pod przepompownie na stacji Nowy Świat. Lokalnie płyta denna posadowiona zostanie na głębokości 30 metrów poniżej powierzchni terenu. Jest to najgłębszy wykop budowlany w historii Warszawy wykonany przy użyciu tradycyjnych metod budowlanych. Prace budowlane na większych głębokościach wykonywane były już w stolicy na początku lat ’50 XX wieku, w związku z budową „metra głębokiego”, jednak tamte roboty wykonywano przy użyciu metod górniczych. W latach 1952-1953, na odcinku od Placu Teatralnego do ulicy Koziej, prowadzono prace budowlane na głębokości 55 metrów poniżej powierzchni terenu.

 • Wykop o objętości 2 mln m3

  Z budowy Dworca Łódź Fabryczna wyjechały pierwsze ciężarówki z gruntem z wykopu. Urobek będzie gromadzony w położonym pod miastem wyrobisku pokopalnianym. Z placu budowy należy wywieść około 1,800 mln m3 gruntu – co przy pojedynczym obiekcie kubaturowym jest rekordem. Dla porównania z budowy Stadionu Narodowego wywieziono 0,270 mln m3, a z największego polskiego centrum handlowego - warszawskiej Arkadii wywieziono 0,400 mln m3. Większe prace ziemne zaplanowane są na budowie centralnego odcinaka II linii metra, gdzie z 7 stacji należy usunąć około 1,200 mln m3 gruntu, a łącznie z tunelami i obiektami towarzyszącymi nawet 2,500 mln m3 urobku. Pojemność jednej wywrotki to około 10 -15 m3.

 • Uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych

  Trwają prace przy przebudowie wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka Wisły na terenie Wilanowa. Generalnym wykonawcą prac polegających na podwyższeniu rzędnej korony oraz umocnieniu i uszczelnieniu korpusu nasypu i jego podłoża jest firma Warbud. Uszczelnienie wału na długości 6,7 km wykonane zostanie poprzez zastosowanie przesłony na głębokość około 10 m z mieszanki cementowo-bentonitowej w technologii DSM. Wykonawcą przesłony jest Soletanche. Projekt zostanie zrealizowany do października 2013 roku.

 • Kaplica w Tarnowie

  Na skraju skarpy w pobliżu potężnego zakola Wisły stanęła magiczna budowla, która choć jeszcze nie jest jeszcze całkiem gotowa znana jest już w wielu miejscach na Świecie. W mazowieckiej Wsi Tarnów, położonej przy drodze do Puław małżeństwo architektów Marta i Lech Rowińscy zaprojektowali kaplicę wotum Aleksandra. Kaplica, niezwykle prosta w formie, ma ściany i dwuspadowy, ostro nachylony dach pokryty wiórem osikowym. Ściany pozbawione są okien ale szczyt budowli od strony ołtarza i rzeki to ogromna przeszklona powierzchnia. Można przez nią dojrzeć zieleń, dolinę Wisły, a jak ktoś ma taka potrzebę jeszcze więcej. To otwarcie na Świat widoczne jest przez uchylone drzwi do świątyni. Wnętrze wypełnia prosta a zarazem piękna drewniana konstrukcja.

 • Inwestycja budowlana w zwartej zabudowie miejskiej

  Zwarta zabudowa zdecydowanie utrudnia prowadzenia prac budowlanych. Trudności są o tyle większe jeśli dodatkowo w trakcie prac budowlanych napotykamy na pozostałości wcześniej istniejących budynków na terenie naszej inwestycji. Taką sytuację bardzo często można obserwować na warszawskich inwestycjach zlokalizowanych w Śródmieściu, na Woli, Ochocie czy Mokotowie. Jako przykład może posłużyć obecnie rozpoczęta budowa przy ul. Boryszewskiej na Mokotowie.

Podział na strony