Wysypisko śmieci źródłem materiału budowlanego

Na terenie Warszawy od kilkuset lat wydobywana była glina do produkcji cegieł i dachówki. Początkowo glinianki – tak nazywane były małe odkrywkowe kopalnie gliny, zlokalizowane były poza miastem. Jednak rozwój urbanizacji spowodował, że obecnie znajdują się one w obszarze administracyjnym stolicy. Olbrzymie, bo nawet kilkunastometrowej głębokości wyrobiska, po zaprzestaniu eksploatacji wypełniały się wodą, a następni powoli porastała je roślinność. W pewnym okresie nastąpiło nawet przyzwolenie do zasypywania glinianek, gruzem i innymi odpadami budowlanymi, a później nawet śmieciami.

Jedna z takich glinianek, wypełniona gruzem betonowym, drewnem, elementami stalowymi, śmieciami i innymi odpadami, znalazła się na trasie przebiegu Południowej Obwodnicy Warszawy. Glinianka została opróżniona z odpadów, które zostały posegregowane. Część odpadów nieprzydatnych dla budownictwa została przetransportowana na odpowiednie składowiska, natomiast elementy betonowe oraz składniki mineralne takie jak kamienie i piasek, zostały użyte do wbudowania w nasyp wypełniający gliniankę.