Woda gruntowa na Białołęce

Po okresie intensywnych opadów, które miały miejsce w Warszawie latem 2011 roku i w latach wcześniejszych, na warszawskiej Białołęce zainstalowano sieć piezometrów do odczytu poziomów wody gruntowej. Pomiary prowadzone są raz w miesiącu od października 2011 roku.

Sieć objęta monitoringiem składa się z 15 piezometrów. Dotychcczas przeprowadzono 50 pomiarów, w przeciągu przeszło trzech lat. Średnie wahania poziomów wody gruntowej przekraczają 1,0 metr. Niskie stany wód gruntowych odnotowano w sierpniu 2012 roku – 2,60 - 2,70 m n.p. "0" Wisły i w sierpniu 2013 roku – 2,80 - 2,90 m n.p. "0" Wisły. Natomiast poziomy maksymalne wystąpiły w kwietniu 2012 roku – 3,70 - 3,80 m n.p. "0" Wisły oraz w maju 2013 roku – 3,80 - 3,90 m n.p. "0" Wisły. W okresie niskich poziomów wody gruntowej możliwe jest wykonanie wykopu fundamentowego bez konieczności odwadniania. Podziemne kondygnacje budynków powinny być wykonane w technologii zapewniającej ich szczelność (biała wanna).