Wiercenia w nurcie Wisły

W miejscu projektowanej lokalizacji nurtowych podpór Mostu Północnego prowadzone są uzupełniające badania geotechniczne. Prace wykonuje firma Geonurt z Gdańska. Wiercenia realizowane są z barki przycholowanej na miejsce budowy z Portu Żerańskiego. Na zakotwiczonej barce pracuje zespół pod kierunkiem geologa. Wiercenia i sondowania wykonywane są do głębokości 35 metrów poniżej lustra wody w Wiśle.

Dno rzeki znajduje się na głębokości zaledwie 2.3 metra. W jednym z wykonanych otworów badawczych pod podporę wschodnią, już na głębokości 2.6 metra występują trzeciorzędowe iły. Podpora wschodnia posadowiona zostanie w iłach. Bardziej skomplikowana budowa geologiczna została stwierdzona pod podporą zachodnią. W tym miejscu występuje znaczne pofałdowanie stropu iłów. W odległości niecałych 40 metrów strop iłów zapada na głębokość przeszło 35 metrów. Badania zagęszczenia piasków wykonywane są sondą DPSH.