Warszawskie muzea

Muzeum Historii Polski

Geotest wyspecjalizował się w przygotowaniu dokumentacji geotechnicznych dla projektowanych w Warszawie obiektów muzealnych. Otwarte ostatnio na terenie cytadeli Muzeum Wojska Polskiego to dziesiąty tego typu projekt, w którym braliśmy udział. W ubiegłym roku /19.07.2023/ zamieściliśmy materiał o projektowanej budowie nowego pawilonu na tyłach Muzeum Narodowego.

W ramach prac na terenie więzienia mokotowskiego przy ulicy Rakowieckiej, gdzie znajdzie miejsce Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL wykonaliśmy obok otworów badawczych i sondowań 43 odkrywki fundamentów. To była żmudna i trudna, ale ciekawa praca.

Jesienią tego roku powinniśmy się doczekać otwarcia Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Wykonanie dokumentacji geotechnicznej dla tego obiektu nie było łatwym zadaniem. Badania prowadzone były w bezpośrednim sąsiedztwie II linii metra i łącznicy pomiędzy obu liniami. Przygotowujemy informacje o tej inwestycji.

Na terenie Starego Miasta uczestniczyliśmy w dwóch tematach. Muzeum Warszawy zaplanowało budowę szklanego zadaszenia na terenie lapidarium. Dziedziniec ma pełnić funkcje reprezentujące jako foyer. Ze względu na znaczną miąższość gruntów nasypowych zaplanowano posadowienie słupa niosącego szklane przykrycie na mikropalach. Warto zwiedzić to ciekawe muzeum, które po remoncie prezentuje się bardzo interesująco. Muzeum Warszawy znajduje się na stronie Dekerta pomiędzy ulicami Wąski Dunaj a Kamienne Schodki. Od strony wschodniej rynek zamyka strona Barssa z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza. W kamienicy oznaczonej numerem 20 w holu muzeum znajduje się fragment polichromii gotyckiej przedstawiającej dwie kompozycje Verainkon, wizerunek Chrystusa adorowanego przez anioły i świętych malowany około 1450 roku (strefa górna) oraz Pokłon Trzech Króli połączony ze sceną spotkań orszaków królewskich pod murami Jerozolimy (ok. 1515 r. ), w technice alsecco prawdopodobnie farbami temperowymi. Muzeum Literatury ma zostać rozbudowane. Projektowane jest wykonanie podziemnej kondygnacji i zadaszenie nad patio. Jak wykazały wykonane przez nas badania pod gruntami nasypowymi i przypowierzchniowymi piaskami zalegają twardoplastyczne gliny piaszczyste.

Został już zakończony remont Muzeum Niepodległości przy Al. Solidarności 62. W pałacu Przebendowskich i Radziwiłłów zostały odgruzowane podziemne piwnice zasypane jeszcze w czasie wojny. W odzyskanych pomieszczeniach urządzono salę multimedialną na około 100 osób. Na obecnym etapie zrezygnowano z budowy podziemnego parkingu na tyłach pałacu. W miejscu projektowanego garażu pod nasypami i piaskami stosunkowo płytko, bo na głębokości 8.00 – 8.50 m ppt. zlokalizowano plioceńskie iły. Woda gruntowa została pomierzona na głębokości 5.50 m ppt. Przed upadkiem komuny w pałacu znajdowało się Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego oraz Muzeum Lenina.

W ogniu krytyki znalazł się pomysł zadaszenia amfiteatru Pałacu na Wodzie w Łazienkach. Muzeum Łazienki Królewskie i SARP rozpisało konkurs, z którego wyszedł zwycięsko architekt Czesław Bielecki. Rozpoznanie podłoża wokół amfiteatru polegało na sondowaniach CPT i wierceniach badawczych. Budowa geologiczna na tym terenie nie jest skomplikowana. Grunty nasypowe przykrywają rzeczne piaski spoczywające na iłach.

Na terenie Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie naszym zadaniem było określenie przyczyn zawilgocenia pomieszczeń „Wielkiej Grotarnii” posadowionej na płycie. Przyczynę udało się ustalić. W 2020 roku przygotowaliśmy "Projekt robót geologicznych" na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej ustalającej warunki posadowienia projektowanych kubatur podziemnych zlokalizowanych na dziedzińcu pałacowym, folwarku wschodnim i zachodnim oraz przedpolu południowym. W projekcie zaplanowano 50 otworów badawczych, 24 sondowania statyczne, 12 odkrywek oraz 4 piezometry.

W październiku ubiegłego roku został podpisany kontrakt na realizację robót budowlano – konserwatorskich wraz z infrastrukturą wewnętrzna i zewnętrzną oraz realizacją wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego. Muzeum powstaje na terenie kompleksu dawnego szpitala dziecięcego fundacji małżeństwa Bersohn i Bauman przy ulicy Siennej 60 w Warszawie. Dla projektowanej inwestycji Geotest przygotował komplet opracowań. W terenie zrealizowano 10 punktów badawczych. Na pobranych próbach przeprowadzono badania Bender Element Test oraz TX CID, badania z izotropową konsolidacją. Poziom posadowienia części podziemnej planowanej wokół zabytkowych budynków sięga głębokości 16,5 m ppt. Problem będzie stanowiła woda gruntowa występująca w piaskach dwa metry powyżej projektowanego poziomu posadowienia. Spągu piasków do głębokości 22 metrów nie osiągnięto.