Uszczelnianie wałów przeciwpowodziowych

Trwają prace przy przebudowie wałów przeciwpowodziowych lewobrzeżnego odcinka Wisły na terenie Wilanowa. Generalnym wykonawcą prac polegających na podwyższeniu rzędnej korony oraz umocnieniu i uszczelnieniu korpusu nasypu i jego podłoża jest firma Warbud. Uszczelnienie wału na długości 6,7 km wykonane zostanie poprzez zastosowanie przesłony na głębokość około 10 m z mieszanki cementowo-bentonitowej w technologii DSM. Wykonawcą przesłony jest Soletanche. Projekt zostanie zrealizowany do października 2013 roku.