Ukryte piwnice

Na działce w centrum Warszawy podczas badań podłoża gruntowego odsłonięto stare piwnice z zachowanymi sklepieniami łukowymi. Jeszcze kilkanaście lat temu na tym ternie stały ruiny zniszczonym w wojnę kamienic. W ostatnim czasie teren działki został wyrównany, jednakże kondygnacja podziemna nie został rozebrana. Nie po raz pierwszy wykonując badania geologiczne napotykamy na takie niespodzianki. W centrum Warszawy grunty nasypowe, zbudowane głównie z gruzu zniszczonej zabudowy zalegają nierzadko do głębokości ponad 5 metrów, czyli do głębokości posadowienia przedwojennych budynków.