Równoczesna budowa dachu i fundamentów

Na budowie dużych i skomplikowanych inwestycji budowlanych często dochodzi do sytuacji kiedy jednocześnie powstają fundamenty oraz dach budynku. Na budowie dworca Łódź Fabryczna aktualnie montowane są szklane elementy pokrycia dachowego, na zmontowanej w ostatnich miesiącach konstrukcji stalowej. Równocześnie trwają prace związane z budową ostatnich fragmentów płyty fundamentowej, której całkowita powierzchnia mierzona jest w hektarach. Zawansowane są również prace w otoczeniu budynku dworca, trwa budowa zbiorników retencyjnych oraz ramp wjazdowych do garaży podziemnych.