Przypora ziemna zamiast kotew gruntowych

Ściana szczelinowa na budowie Konstruktorska Business Center zabezpieczone jest kotwami gruntowymi. Na fragmencie południowej ściany kotwy zastąpiono przypora ziemną. Po wykonaniu części podziemnej konstrukcji ściana szczelinowa zostanie rozparta o tą właśnie konstrukcję, a zapora zostanie usunięta. W ten sposób ograniczono koszt budowy, bowiem sąsiad życzył sobie wynagrodzenie za wprowadzenie kotew na jego działkę.