Prace budowlane przy kościele Św. Anny

Wreszcie rozpoczęto roboty budowlane wokół kościoła św. Anny w Warszawie. Firma Stabilizator realizuje projekt naprawy kanalizacji deszczowej. Przeprowadzone w latach 2009 – 2010 badania wykazały, że niesprawność tej kanalizacji jest jedną z przyczyn braku stabilizacji skarpy. Prace rozpoczęto od dziedzińca znajdującego się w południowej ścianie kościoła. Roboty prowadzone są pod nadzorem archeologa. W wykopie znaleziono fragment drewnianego urządzenia. Przedstawiamy je na zdjęciu.