Powódź w Warszawie

Jest to przejściowe zjawisko hydrologiczne, polegające na wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych obszarów lądu. Tegoroczne powodzie na terenie Polski, uświadomiły społeczeństwu olbrzymią siłę niszczącą tego żywiołu. Wszyscy zadajemy sobie pytanie czy można przewidzieć, które tereny i kiedy zostaną zalane?

Prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi na danym obszarze określa się mianem wody dwudziestoletniej, stu czy tysiącletniej. Dla przykładu woda dwudziestoletnia określa statystycznie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi dla danego miejsca, raz na 20 lat. Na terenie Warszawy wodą dwudziestoletnią zagrożone są tereny Wilanowa, Wawra, Saskiej Kępy, Pragi i Białołęki (oznaczone na mapie kolorem ciemnozielonym). Wodą stuletnią – nazywamy taką, której ryzyko wystąpienia w danym roku wynosi 1%. Inaczej mówiąc, powtarza się ona przeciętnie raz na sto lat. Jeszcze większe powodzie o prawdopodobieństwie wystąpienia raz na 500 lat określa się wodą pięćsetletnią, a takie, które statystycznie zdarzają się raz na 1000 lat - wodą tysiącletnią. Specyficzne położenie Warszawy w dolinie Wisły, a nawet w dużej jej części na tarasach zalewowych, powoduje zagrożenie powodziowe dla ok. 1/3 miasta, przy założeniu wody 20 letniej oraz stuletniej (oznaczonej na mapie kolorem jasnozielonym).

Zdjęcia pochodzą ze strony: mostpolnocny.warszawa.pl