"Podziemne jeziora"

W ostatnim czasie, wraz z coraz większą skalą budownictwa podziemnego w Polsce, pojawiają się w mediach nieprawidłowe stwierdzenia dotyczące niezidentyfikowanych i tajemniczych jezior lub soczewek podziemnych wypełnionych wodą, a nawet płynącą wodą. Stwierdzenia te nie są prawidłowe. Pamiętajmy, że na całym obszarze Polski pod powierzchnią terenu znajduje się woda gruntowa. Głębokość jej zalegania jest różna, gdyż zależy od morfologii i budowy geologicznej regionu, ale przeważnie jest to kilka metrów. Woda pierwszego poziomu wodonośnego przez ostanie lata była masowo eksploatowana przez studnie kopane, popularne na terenie całego kraju, w chwili obecnej rzadziej stosowane.

Tzw. studnie głębinowe, obecnie wiercone w miejscach, gdzie nie istnieje sieć wodociągowa, przeważnie sięgają głębszych poziomów wodonośnych, ale ich popularność od morza po góry świadczy, że woda gruntowa w Polsce znajduje się na całym jej obszarze, zatem medialne doniesienia o "jeziorach podwodnych" odnoszą się do powszechnie wystepującej wody gruntowej.