Osiedle przy Hucie Warszawa

Włoska firma Pirelli RE chce zbudować na Bielanach, obok Huty Warszawa siedem tysięcy mieszkań. Tereny te według studium przewidziane są pod wystawiennictwo i usługi, a nie pod zabudowę mieszkaniową.

Nowe kompleksy miałyby stanąć po obu stronach Huty Warszawa, realizacja projektu trwałaby kilkanaście lat. Deweloper już w zeszłym roku złożył wniosek o zmianę studium zagospodarowania przestrzennego miasta. Decyzja jeszcze nie zapadła. Firma Pirelli RE przekonuje, że ma doświadczenie w rewitalizacji i zagospodarowaniu terenów poprzemysłowych. Koncepcja urbanistyczna terenu została już opracowana przez pracownię Kuryłowicz & Associates. Tereny te mają powierzchnie 95 ha. W ramach inwestycji, oprócz budynków mieszkalnych, których wysokość nie przekraczałaby 5 pięter, znalazłyby się tam biura i obiekty handlowe, a 30 proc. działki pokryte by było zielenią. Aby zminimalizować uciążliwe sąsiedztwo Huty, teren inwestycji oddzielony zostałby od niej strefą buforową z zieleni oraz nasypem ziemnym, który mógłby być wykorzystany np. na garaże, pojawiłyby się także ekrany dźwiękochłonne, a budynki przylegające bezpośrednio do zakładu miałyby podwójną wyciszającą elewację.

Zanim jednak studium zostanie zmienione, radni chcą aby przeprowadzone zostały badań gruntu na tym terenie oraz oddziaływanie huty na okolicę, konieczna jest opinia samej Huty na temat proponowanego projektu, a także analiza dotycząca budowy dróg i zaopatrzenia osiedla w prąd i gaz.