Mogiły w Malborku ciąg dalszy

W listopadzie ubiegłego roku pisaliśmy o masowej mogile odkrytej na budowie hotelu w Malborku przy ulicy Piastowskiej. W informacji podaliśmy że w wykopie odkryto szczątki kilkudziesięciu osób. Dziś już wiadomo że mogiła liczy przeszło 1800 zmarłych. Prawdopodobnie są to Niemcy zamordowani przez Armię Czerwoną. Odkopano szczątki zarówno kobiet, mężczyzn jak i dzieci. Kilkanaście czaszek nosi ślady po kulach. Więcej informacji mogą Państwo znaleźdź na internetowych stronach gazet.