Kościół Św. Anny znów zagrożony

W czerwcu br. w prasie ukazały się informacje o pęknięciach, które pojawiły się na ścianach i sklepieniach zabytkowego kościoła Św. Anny w Warszawie. Uszkodzenia łączone były z prowadzonym remontem Trasy WZ. Remont został już zakończony. Czy kościołowi usytuowanemu na Skarpie Warszawskiej już nic nie grozi? Może odpowiedzi udzieli powołana grupa ekspertów, która prowadzi prace badawcze. Przez cały czas prowadzone są pomiary przemieszczeń reperów, które na ścianach świątyni zostały zamieszczone w 1949 roku.

Właśnie w 1949 roku w trakcie budowy Trasy WZ zsuw skarpy poważnie zagroził kościołowi. W pilnym trybie wykonane zostały wzmocnienia skarpy. Przeprowadzono cementyzację gruntu, a wzdłuż północnej ściany kościoła wykonano pale. Dla osuszenia gruntu zastosowano elektroosmozę. Dzięki sprawnej akcji uratowano ten zabytkowy kościół. Przygotowujemy materiał przypominający wydarzenia sprzed 60 lat.