Kodeks honorowy - Standardy postępowania przyjęte przez EEFC

Niniejsza deklaracja standardów postępowania została przyjęta i wdrożona przez EFFC. Wszystkie Federacje lub Grupy Narodowe są zobowiązane do zapoznania się i wdrożenia poniższych standardów. Federacje lub Grupy Narodowe powinny zalecić tę deklarację swoim Członkom w celu dostosowania do indywidualnych potrzeb miejscowego rynku.

Zasady etyczne nie mogą być narzucane. Wysokie standardy etyczne są celem, do którego należy dążyć, aby udoskonalać wspólny rynek.

A. Wartości podstawowe

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się:

 • postępować uczciwie wobec publicznych i/lub prywatnych klientów
 • przestrzegać wszystkich stosownych ustaw i regulacji prawnych
 • nie uczestniczyć w ustalaniu cen lub zapewnianiu kontraktów na niekorzyść publiczną
 • nie dokonywać płatności klientom bezpośrednio lub pośrednio związanych z kontraktem
 • postępować rzetelnie i otwarcie w przygotowywaniu wycen , sporządzaniu kontraktów i w wystawianiu faktur
 • odrzucić praktykowanie nielegalnego zatrudniania pracowników
 • okazywać uczciwość w postępowaniu z partnerami (podwykonawcami i partnerami joint venture) oraz konkurentami
 • okazywać uczciwość w sporządzaniu kontraktów oraz współpracować w celu osiągnięcia wzajemnego zaufania

Przedsiębiorstwo oczekuje, że:

 • partnerzy, także we własnym zakresie, będą dostosowywać się do tych wartościowych standardów
 • partnerzy zaakceptują fakt, że od wykonawców lub podwykonawców oczekuje się osiągnięcia zysku odpowiedniego do jakości usługi oraz poniesionego ryzyka

B. Zapewnienie satysfakcji klienta

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do podjęcia wszelkich starań w celu zapewnienia:

 • terminowości wykonania zakontraktowanych usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb zleceniodawcy
 • uczciwości i szczerości w każdej z faz budowy
 • rzetelności w dawaniu gwarancji
 • że klient rozumie jakość usługi lub produktu będącego przedmiotem transakcji

C. Zapewnienie satysfakcji z pracy

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do:

 • zapewnienia bezpieczeństwa pracowników na terenie budowy jako kwestii o najwyższym priorytecie
 • przeprowadzania szkoleń dla pracowników firmy na każdym szczeblu
 • promowania indywidualnych inicjatyw pracowników mających na celu optymalizację przedsięwzięć firmy
 • szacunku wobec pracowników, uznania ich za osobowości posiadające prawa niezależnie od ich pochodzenia, rasy, płci oraz stanowiska zajmowanego w firmie

D. Ochrona środowiska

Przedsiębiorstwo zobowiązuje się do:

 • wspomagania rozwoju oraz wdrażania technologii przyjaznych środowisku

Źródło: www.effc.org