Kiedy autostradą z Warszawy?

87 ofert wpłynęło do GDDKiA na ogłoszony przetarg na wykonanie projektu i budowę poszczególnych odcinków autostrady A2 ze Strykowa do Konotopy. Projektowana autostrada została podzielona na pięć odcinków: A - 29.2 km, B - 16.9 km, C - 20 km, D - 17.6 km i E - 7.1 km. Wnioski zostaną skontrolowane i firmy spełniające przyjęte kryteria przetargu zostaną zaproszone do składania ofert cenowych. Rozstrzygnięcie przetargu nastąpi we wrześniu 2009 roku. Przewiduje się że prace rozpoczną się jesienią a autostrada A2 dotrze do Konotopy w maju 2012 roku.

Od węzła Konotopa do węzła Prymasa Tysiąclecie prowadzić będzie droga ekspresowa - S8 długości 10.4 km. Od Konotopy, 6 pasmowa droga, przebiega przez Jawczyce, Mory, Chrzanów, Blizne Łaszczyńskiego, Gorce i kompleks ogródków działkowych w rejonie ulicy Dywizjonu 303. Projekt drogi powstał w pracowni Arcadis Profil S.A. Budowę realizuje konsorcjum: Budimex - Dromex S.A., Strabag Sp. z o.o., Mostostal Warszawa S.A., i Warbud. Planowane zakończenie budowy w marcu 2011.