Istota kanałów melioracyjnych na Białołęce

Przy ulicy Sprawnej rozpoczęły się prace budowlane. Na opisywanej działce powstanie osiedle mieszkalne. Budowa geologiczna terenu jest prosta - poniżej przypowierzchniowej warstwy gruntów spoistych reprezentowanych przez gliny i gliny pylaste w stanie od twardoplastycznego do plastycznego, zalegają średnio zagęszczane piaski. Teren budowy sąsiaduje bezpośrednio z jednym z kanałów melioracyjnych zlokalizowanych na tym obszarze. Bardzo istotnym jest zachowanie przepustowości tych niewielkich rowów. W przeciwnym wypadku może dojść do zaburzenia stosunków wodnych w skali lokalnej i podniesienia się poziomu wody gruntowej, co z kolei może powodować zalewnie kondygnacji podziemnych budynków.